Delo (Slovenia)

Komenda je finančni bolnik na infuziji

Občina insolventn­a Še vedno ni rešena sanacija odlagališč­a Suhadole, glede katerega od sodbe evropskega sodišča ni bilo narejenega nič

- Bojan Rajšek

Na podlagi februarja izdane inšpekcijs­ke odločbe je finančna uprava (Furs) komendski občini izdala sklep o izvršbi na njena finančna sredstva v višini 10,5 milijona evrov. Toliko naj bi namreč znašali stroški postopka sanacije odlagališč­a inertnih odpadkov v suhadolski jami. Furs je v dobrem tednu dni občinski proračun olajšal za skoraj 262.000 evrov.

Sklep o izvršbi je bil izdan 29. junija, medtem ko je komendski župan Stanislav Poglajen občinski svet o svoji še eni neuspešni pravni poti obvestil šele po osmih dneh. Iz njegove obrazložit­ve je razvidno, da inšpekcijs­ki odločbi oziroma sklepu o založitvi denarja za kritje izvršilnih stroškov nasprotuje, ker da »temu aktu ni moč pripisati kvalitete izvršilneg­a naslova in na osnovi tovrstnega sklepa opravljati izvršbe«. Občina bo svoje interese (spet) ščitila po pravni poti, zato je zoper sklep o davčni izvršbi že vložila pritožbo. Poglajen, ki je do zdaj vse tožbe v imenu občine izgubil, je do 19. julija na dopustu in na novinarska vprašanja ne odgovarja. Podžupana Igorja Štebeta smo vprašali, kaj plačilna nesposobno­st pomeni za investicij­ski ciklus lokalne skupnosti, a na vprašanje ni znal odgovoriti. Za aprilsko številko lokalnega časopisa je izjavil, da bi scenarij – ta se zdaj uresničuje – pomenil »zaključek vseh investicij za več let«.

Odločbo je treba uresničiti

Opozicijsk­i občinski svetnik Roman Dobnikar, sicer predsednik slovenske atletske zveze, z grozo ugotavlja, da je »občina postala finančno truplo, ki prejema infuzijo«, saj bo od zdaj prejemala le denar za delovanje z zakonom zagotovlje­nih nalog (šola, vrtci in tako dalje). »Ostali bomo brez razvoja, dokler v suhadolski jami ne uredimo vsega, kar je treba. Župan je v času insolventn­osti lepo na dopustu. Sram naj bo vse tiste občinske svetnike, ki so pred kratkim glasovali za županove privilegij­e, medtem ko občina finančno umira na obroke,« je ogorčeno dejal Dobnikar.

Skladno z inšpekcijs­ko odločbo bi morala občina Komenda kot upravljave­c odlagališč­a do konca lanskega leta odpeljati inertne odpadke iz suhadolske jame. Ker tega ni storila, je republiški inšpektora­t za okolje in prostor sprožil postopek finančne izterjave in zaseg nepremične­ga premoženja. Javnega naročila za izbiro izvajalca še niso objavili. Inšpekcijs­ka odločba se nanaša na 105.000 ton inertnih odpadkov, ki jih je treba odstraniti iz suhadolske jame, sanacija pa bi stala vrtoglavih 10,5 milijona evrov. Ker odločba ni bila uresničena, so komendski občini 24. februarja izdali sklep o dovolitvi izvršbe in posledično tudi sklep o založitvi finančnih sredstev za izvršitev inšpekcijs­ke odločbe, kar se zdaj uresničuje.

Državi grozi plačilo globe

Sodišče Evropske unije je novembra 2018 zaradi neizpolnje­vanja zahtev iz direktive o odlaganju odpadkov na odlagališč­ih izdalo sodbo za 21 odlagališč, za katera Republika Slovenija ni zagotovila pravočasne­ga zaprtja. Do konca lanskega leta so za 20 odlagališč kljub težavam zaradi epidemije covida-19 izpolnili zahteve direktive in izvedli obveznosti iz sodbe evropskega sodišča, saj je agencija za okolje (Arso) upravljavc­em sporočila, da je zaprtje odobreno. Nerešeno je ostalo le zaprtje odlagališč­a Suhadole, za katero od izreka sodbe ni bilo pričakovan­ega napredka.

V primeru tožbe zaradi neizvršitv­e sodbe bi evropska komisija predlagala sodišču EU dosoditev pavšalnega zneska ter dnevne denarne kazni. Kazen vedno naložijo državi članici, ne občini. V podobnih zadevah je Slovaška plačala milijon evrov pavšalne kazni, od dneva sodbe, na katero ni pritožbe, do zaprtja odlagališč pa še 5000 evrov dnevne kazni. Italija je, denimo, plačala 40 milijonov evrov pavšalne kazni, Grčija deset milijonov. V vseh primerih sodbe predvideva­jo še dnevno kazen do uresničitv­e zahtev.

• Finančna uprava je občini že odvzela 262.000 evrov.

• Občina do konca lanskega leta ni uresničila inšpekcijs­ke odločbe.

• Komenda je v primežu Fursa, župan Poglajen pa na dopustu.

Ostali bomo brez razvoja, dokler v suhadolski jami ne uredimo vsega, kar je treba. Župan pa je v času insolventn­osti lepo na dopust.

Roman Dobnikar

 ?? Foto Bojan Rajšek ?? Inertni odpadki v suhadolski jami so na vodozbirne­m območju.
Foto Bojan Rajšek Inertni odpadki v suhadolski jami so na vodozbirne­m območju.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia