Delo (Slovenia)

Prizadete skoraj vse poljščine in travinje

-

Pomanjkanj­e padavin in visoke temperatur­e močno vplivajo na kmetijske rastline. Zaradi suše so prizadete skoraj vse poljščine in travinje, ugotavljaj­o na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), kjer škodo zaradi suše okvirno ocenjujejo na 20 do 50 odstotkov. V teh razmerah je ključno namakanje, koristni so tudi drugi tehnološki ukrepi, kot so zagotavlja­nje veliko organske snovi v tleh in zastirke, namakanje, oroševanje, protitočne mreže, senčenje in drugi, je nanizala agrometeor­ologinja na Arsu Andreja Sušnik. Pripravila K. H.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia