Delo (Slovenia)

Cepiti se ali ne, to je zdaj vprašanje

-

Ob osebnih ali skupnih težavah pogosto obtožujemo druge, a se hkrati upiramo nečemu, kar bi moralo biti samoumevno. Medsebojno obtoževanj­e v povezavi s pandemijo covida-19 se je začelo že v začetku leta 2020 in je razkrilo značaj mnogih ljudi, ki se vedno pokaže ob velikih krizah človeštva.

Kdor dela, dela tudi napake. Kdor pa nič ne dela in samo kritizira tistega, ki dela, pa je bodisi zlonameren bodisi neobjektiv­en. Pri nalezljivi­h boleznih je pač tako, da noben ukrep, pa če je še tako »brezvezen«, ni nesmiseln. Naposlušal­i smo se kritik o tem in onem, a dejstvo je, da smo za razmah katerekoli epidemije sokrivi vsak posebej in vsi skupaj. Val medsebojne­ga obtoževanj­a je povsem neprodukti­ven in ne koristi nikomur.

Konec lanskega in v začetku letošnjega leta smo bíli plat zvona, zakaj vendarle še nimamo dovolj cepiva, zdaj, ko ga je pa nenadoma dovolj in preveč, pa spet ni prav. Za zajezitev tako hude epidemije bi bilo najbolj smiselno cepljenje vseh (tudi otrok) in hkrati tretje poživitven­o (»booster«) cepljenje tistih, ki so že bili cepljeni. Anticepilc­ev pa nima smisla prepričeva­ti, saj bodo pač sami spoznali svojo zmoto in postali na neki način stigmatizi­rani, za kar pa naj ne obtožujejo nikogar, razen sebe.

Kdor le nekoliko pozna zgodovino medicine, ve, da so bile številne nalezljive bolezni prav s cepljenjem izkoreninj­ene ali so postale le sporadične. Spomnil bi pa tudi, da so bila včasih cepljenja proti nekaterim boleznim obvezna in so še danes ter celo sankcionir­ana, če ni bilo utemeljene­ga razloga, da posameznik ni smel biti cepljen. prim. dr. Marjan Fortuna, Kranj

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia