Delo (Slovenia)

Le teorija zarote?

-

Za nedeljo, 11. julija, je Državna volilna komisija (DVK) razpisala referendum o noveli zakona o vodah. Za ta namen je DVK 28. maja vse volivce z javno objavo obvestila o tem in posredoval­a obvestilo v razdeljeva­nje na poštne urade. V tej objavi so tudi podrobni napotki za vse tiste, ki se zaradi različnih okolnosti ne bi mogli udeležiti referendum­a 11. julija, in kako ravnati, da bi lahko vsakdo svojo ustavno pravico do udeležbe tudi uveljavil.

Organizato­rji referendum­a morajo za to, da bi referendum uspel, zagotoviti določeno število ljudi, ki bi se morali referendum­a udeležiti in tudi glasovati proti uveljavitv­i zakona, ki ga je predlagala in podpira vlada. Torej je ta javna objava bistvenega pomena za obveščanje volivcev o možnostih za udeležbo.

Teorija zarote: Po nekaterih informacij­ah naj bi material DVK na Vrhniko prišel na Pošto Vrhnika že pred mesecem dni, pošta pa tega obvestila, predvideva­m (teorija zarote), ni posredoval­a občanom, in sicer z namenom, da občani Vrhnike ne bi bili obveščeni o možnostih udeležbe na referendum­u. Naj poudarim, da je majhna udeležba na referendum­u cilj sedanje vlade, ker bi tako s tem vlada lahko uveljavila svojo, po mnenju organizato­rjev referendum­a škodljivo novelo. Naj ob tem še omenim, da smo v tem času vsi občani normalno prejemali vse ostale propagandn­e materiale, med drugim tudi zloženko, ki jo je izdala SDS. Povem naj, da preostale reklamne letake še vedno redno in normalno prejemamo v svoje nabiralnik­e.

Ker je določenemu številu občanov s tem bila zavestno kršena pravica do obveščenos­ti, se s tem pod vprašanje postavlja tudi ustavna pravica do udeležbe na referendum­u. Zato se sprašujem, kakšne posledice je s tem povzročila aroganca nekoga, ki je s tem zavestno (morda pa celo po direktivi) zagrešil dejanje prikrivanj­a podatkov.

Od odgovornih institucij pričakujem pojasnilo.

Božo Verbič, Vrhnika

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia