Delo (Slovenia)

Slovenski novorek

-

Trideset let nazaj smo se osamosvoji­li ... Ali pa je morda to bilo pred tridesetim­i leti?

Še pred nekaj leti bi bila izjava »tri leta nazaj« Slovencu nejasna, čudna, morda bi to bil kak dobesedni prevod iz ruščine. Danes je to običajno izražanje povsod, verjetno tudi v pravopisu. Če je izraz »tri leta nazaj« pravilen, slovenski, potem je enako pravilen in slovenski tudi izraz »tri leta naprej bomo imeli volitve«?

Potem je tu že nekaj časa še novost, ki se ji po novosloven­sko reče »poved«. Z otroki sem se moral pogovarjat­i v angleščini, da so mi razložili, kaj neki pomeni ta »slovenska« beseda. Torej ne tvorimo več stavkov, ne prosimo za pojasnilo v enem stavku, ampak v eni povedi. Če bi starejšemu Slovencu kdo rekel, naj mu v eni povedi nekaj razloži, tega sploh ne bi razumel. Zame je stavek stavek in poved okrajšava ali sinonim za pripoved ali povest, ne pa za izražanje misli v enem ali več stavkih. Če preberete, kaj je definicija za poved, boste to težko razumeli, vam bo pa takoj jasno, da gre za novorek, za nepotrebno novost in nekaj, kar v slovenščin­i nikoli ni obstajalo, da gre za pačenje jezika.

Verjetno je novoreka še veliko več, a že omenjeno me dovolj boli, ko vidim, kako se slovenski jezik »pomlajuje« z izrazjem, ki je nepotrebno, in ni slovenskeg­a izvora, pa tudi ni prijetno za uho.

Bojko Jerman, Dolsko

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia