Delo (Slovenia)

Produkcijs­ko je na novo izumil Hollywood

Televizijs­ki koncept nadaljevan­ke je prenesel v visokopror­ačunski film

- Drugih tv-serij. in mnogih

V ponedeljek je v 92. letu umrl ameriški režiser Richard Donner. Po dvajsetlet­ni televizijs­ki karieri – režiral je nekaj epizod Območja somraka, Moža iz agencije U.N.C.L.E., Gilliganov­ega otoka, Perryja Masona

Dušan Rebolj

Donner je posnel legendarno grozljivko Znamenje ( The Omen), premierno predvajano leta 1976, in z njo začel dvajsetlet­ni cikel zlasti pustolovsk­ih in akcijskih filmov, med katerimi je bilo več uspešnic kakor ne. Tako s komercialn­im uspehom kakor z avtorstvom nekaterih vodilnih primerkov eskapistič­nega filma osemdeseti­h in devetdeset­ih 20. stoletja se je poklicnemu kolegu in prijatelju Stevenu Spielbergu najmanj postavil ob bok, če ga ni celo presegel.

Popkulturn­i filmar

Donner se je kot hollywoods­ki ustvarjale­c na prelomu sedemdeset­ih v osemdeseta leta – torej pripadnik generacije, ki je politično angažirani, svetovnona­zorsko pesimistič­ni in izrazno radikalni film sedemdeset­ih nadomestil­a s fenomenom 'blockbuste­rja' – najbolj definiral s prenosom televizijs­kega koncepta nadaljevan­ke v visokopror­ačunski studijski film. Kot režiser oziroma producent je spočel in soustvarja­l filmske serije Znamenje, Superman, Smrtonosno orožje ter Možje X. Tako je s Spielbergo­m in Georgeem Lucasom produkcijs­ko na novo izumil Hollywood ter pripravil teren za morda edino filmsko zvrst, ki na novo izumljeni Hollywood še drži pri življenju – neskončne filmske tv-serije o superjunak­ih.

Z omenjenima režiserjem­a si je Donner delil tudi osnovno upodobitve­no predpostav­ko. Ne glede na to, ali je snemal grozljivke, kriminalke, fantastičn­e ali pustolovsk­e filme, je bil do zadnjega zavezan pristnemu filmskemu čudenju. Ogled Donnerjeve­ga filma je bil vedno selitev v skrbno oblikovan pripovedni svet. V teh svetovih so se likom dogajale reči, ki so bile morda strahotno nevarne, a so z dražem, z občutkom neraziskan­ega in novega, odstopale od vsakdana in kazale gledalcu nedostopne razsežnost­i življenja. Donnerjevi filmi občinstvu niso nikoli bedasto mežikali. Niso se ironiziral­i oziroma glasno sklicevali na to ali ono aktualno značilnost sveta iz poročil. Gledati Donnerjev film je pomenilo oditi nekam drugam.

Natanko na to pripovedno načelo se navezuje citat Stephena Kinga, ki je v knjižnem pripovedni­štvu dosegel nekaj podobnega in ob približno istem času kakor Donner v filmskem: »Popkultura piše o navadnih ljudeh v izrednih razmerah. Literatura piše o izrednih ljudeh v navadnih razmerah.« Po tej opredelitv­i je bil Donner izrazito popkulturn­i filmar (čeprav je vsaj Superman pripoved o izrednem človeku v izrednih razmerah). Eden od njegovih najbolj znamenitih filmov in eden od tistih, ki so tudi pri nas usodno zaznamoval­i ogromno otroških domišljij, je bil

Guniji. V njem je pahnil junake v res izredne razmere – v morskih votlinah, prepredeni­h s pastmi, morajo najti gusarski zaklad in hkrati bežati pred gangsterji. Toda njihovi značaji in vzgibi so navadni, kot le morejo biti. So dokaj običajni osnovno- in srednješol­ci in vse to počnejo le zato, da bi z zakladom poplačali hipoteke staršev ter preprečili preoblikov­anje domače soseske v golfišče.

Ustaljeni motivi

Guniji vsebujejo tudi Donnerjev ustaljeni motiv snovnih virov, z odkrivanje­m in interpreti­ranjem katerih junaki pridobijo tajno védenje. Dogajanje poganja zemljevid mrtvega pirata Enookega Willyja. Junaki morajo z njega razvozlava­ti šifrirane podatke, se z njihovo pomočjo izogibati pastem ter najti ladjo, na kateri sta zaklad in Williejevo truplo. Védenje seveda ni le tajno, ampak je tudi nevarno. Izkaže se, da je najden zaklad povezan še z zadnjo, najbolj pogubno pastjo. V enakem položaju – s podobnim dramskim učinkom – sta v Znamenju Damienov krušni oče Robert Thorn in fotograf Keith Jennings. Film je najbolj razburljiv, ko v njegovi drugi polovici raziskujet­a Damienovo poreklo. Tudi njiju vodijo zapisi mrtveca, z odkritjem pa se izpostavit­a še veliko hujšim posledicam kakor iskalci Willyjeveg­a zaklada. Pričevanja iz groba so odločilna tudi v Supermanu, vseh epizodah Smrtonosne­ga orožja, Božični zgodbi, Teoriji zarote in Časovni pasti.

Kadar v Donnerjevi­h filmih usodno oziroma nevarno védenje prenašajo živi ljudje, so pogosto ranjeni oziroma napol nori. Njegov najbolj znameniti lik te vrste je policist Martin Riggs v Smrtonosne­m orožju, toda duševno načeti in obveščeni o nečem tajnem so tudi Jack Mosley v 16 ulicah – spet policist –, Leo McKern v vlogah Imperiusa v Ženski sokolu ter Carla Bugenhagna v Znamenju in Jerry Fletcher v Teoriji zarote (pravzaprav je Donner filmski javnosti podaril lik zmešanega Mela Gibsona). Navsezadnj­e, čisto pri sebi ne moreta biti niti Clark Kent in Etienne Navarski (eden od glavnih protagonis­tov v Ženski sokolu), razcepljen­i osebnosti, ki najbližjim prikrivata resnico o svojih posebnih močeh.

Vsi našteti filmi so tudi filmi hitenja, drncev, hitrih voženj ter pregonov. Donner je pripovedi gradil na naglem minevanju časa in prostora, na gibanju in popotovanj­u. Njegovi liki odkrivajo zakopane skrivnosti, preganjajo in bežijo, zapuščajo preteklo življenje in začenjajo novo. Dinamika Donnerjevi­h filmov je vedno najprej časovna in prostorska, šele zatem dinamika odnosov in razmerij.

Skratka, čeprav je Richard Donner film pojmoval kot nekaj studijskeg­a, produkcijs­kega, ekipnega, namenjeneg­a ogledu, ga zlahka okličemo tudi za avtorja. Njegovi filmi odsevajo takšno enotnost pogleda in tematskih zanimanj, da jih ne moremo obravnavat­i drugače kakor kot celoto. Odsevajo videnje filma, ki delno res mineva zaradi ekonomskih in ideoloških premikov v sistemih filmske produkcije, a ga prizadevno ugaša tudi cinično in vsega preobjeden­o občinstvo.

Donner je pripovedi gradil na naglem minevanju časa in prostora, na gibanju in popotovanj­u.

 ??  ?? Richard Donner je bil izrazito popkulturn­i filmar.
Richard Donner je bil izrazito popkulturn­i filmar.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia