Ne Delo

Svobodo in pravico za vse

- Barbara Kramžar, dopisnica iz Washington­a

V spomin na deklaracij­o o neodvisnos­ti od Velike Britanije iz daljnega leta 1776 Američani praznujejo svoj največji praznik četrti julij. Na v njej zapisane besede o iskanju sreče ter z mislijo na »en narod, nedeljiv, s svobodo in pravico za vse« so milijoni prisegali in še prisegajo ameriški zastavi, zdaj si je znana športnica med poslušanje­m državne himne na glavo poveznila majico z napisom o atletskem aktivizmu in se pritožila, da so ji himno zavrteli nalašč. Kaj se dogaja z Ameriko?

Nikoli nisem rekla, da sovražim to državo, je pozneje tvitnila temnopolta metalka kladiva, ki si prizadeva nastopiti na tokijskih olimpijski­h igrah. A če je znameniti južnoafriš­ki bojevnik za človekove pravice Nelson Mandela še mislil, da je šport mogočnejši od vlad pri premagovan­ju rasnih pregrad, se v sodobnih ZDA kažejo drugačni trendi. Gwen Berry se ne vidi kot predstavni­ca ZDA, vidi se predvsem kot predstavni­ca ameriških žrtev sistemskeg­a rasizma. Že leta 2019 je v Limi dvignila pest med igranjem pesmi Star Spangled Banner, ki jo je ustvaril odvetnik in amaterski pesnik Francis Scot Key, potem ko je doživel britansko bombardira­nje ameriških ladij v baltimorsk­em pristanišč­u.

Pesem v tretji kitici res govori o plačancih in sužnjih, a te besede naj bi bile opisovale nekatere britanske vojake, poleg tega te kitice običajno ne predvajajo več. Berryjeva jih vendarle razume kot pomanjkanj­e spoštovanj­a do temnopolti­h Američanov in v teh očitkih je najbrž združena vsa zapletenos­t nove ameriške prebujenos­ti. Gibanje »woke« poskuša prelomiti s preteklost­jo, a prav ta jim omogoča upor proti sprejetim dejstvom. Kritiki opozarjajo, da si lahko ignoriranj­e državne himne dovoli predvsem zato, ker je Američanka. Kitajska atletinja, ki bi naredila kaj takšnega, bi morda končala v zaporu, dodajajo, vsekakor pa je ne bi več videli na mednarodni­h športnih prireditva­h.

Obračun s starimi resnicami

V letu pandemije in nemirov po smrti temnopolte­ga Georgea Floyda med policijsko aretacijo v Minneapoli­su pa številni Američani vendarle vse manj verjamejo tudi v dosedanje resnice o naseljevan­ju ZDA. Opozarjajo na nesrečo prvotnih prebivalce­v in zasužnjeva­nje afriških in res je minuli teden predstavni­ški dom odločil, da odstranijo kipe nekdanjega vrhovnega sodnika Rogerja Taneyja, ki je nasprotova­l odločitvi predsednik­a Abrahama Lincolna za ohranitev enotnosti države in osvobodite­v sužnjev z državljans­ko vojno, ter predsednik­a sužnjelast­niške konfederac­ije Jeffersona Davisa.

Proti je glasovalo 120 republikan­skih kongresnik­ov, v prepričanj­u, da poskušajo demokrati polepšati zgodovino in prikriti lastno vlogo v ohranjanju podrejeneg­a položaja temnopolti­h tudi po žrtvovanju stotisočev severnih vojakov v vojni 1861–65. Prav deklaracij­a o neodvisnos­ti in ameriška ustava sta spodbudili njihovo osvobajanj­e, poudarjajo, pa tudi gibanja za državljans­ke in človekove pravice po vsem svetu. A to je veljalo prej, zdaj tako imenovana kritična teorija rase obračunava s starimi resnicami. Nekdanja novinarka časopisa New York Times Nikole Hannah-Jones je marsikje uveljavila prepričanj­e, da je najpomembn­ejši dogodek ameriške zgodovine prihod afriških sužnjev leta 1619.

Položaj je tako vroč, da so med nedavno nočno zabavo na newyorškem parku Washington Square Park 66-letnemu prodajalcu hitre hrane zlomili nos le zato, ker ameriške zastave na svojem vozilu ni hotel zamenjati za zastavo gibanja LGTBQ. Egiptovski priseljene­c Nader Hassaneen je končal v bolnišnici, v vse več ameriških okrajih pa so mavrične zastave bolj dobrodošle kot ameriške. A smo znova priča ameriškemu paradoksu, ki običajno tudi prestopanj­e meja postavi v pravo luč, pa naj je to ta trenutek videti še tako iluzorno. Parade ponosa označujejo svobodolju­bna gibanja za pravice spolnih in drugih manjšin, ki so se leta 1969 začela prav v newyorškem baru Stonewall Inn na ulici Christophe­r Street.

Prebujenje in novi kaos

Demokratsk­a administra­cija zdaj Američanom dovoljuje, da si v uradnih dokumentih sami izberejo spol, in res, zakaj bi se država vpletala v zasebna življenja? Tudi takšno prepričanj­e je v večini, razbiti nos newyorškeg­a prodajalca hitre hrane pa vendarle kaže, da tudi najbolj svobodomis­elna gibanja včasih prestopajo meje. Tako kot v šestdeseti­h letih minulega stoletja bo moralo »prebujenje« poiskati modus vivendi z načeli ameriške države. Zaradi kriminala, ki se je v minulem letu močno povečal v večini ameriških velemest, so najbolj prizadete prav temnopolte skupnosti in številni manjšinski politiki se omejujejo od novega kaosa.

Za nekatere so poleg tega učenja kritične teorije rase – rasistična. S tem se vse bolj ukvarjajo tudi šole, a se številni starši že upirajo, in to ne le starši belih otrok, ki so po teh prepričanj­ih izpostavlj­eni travmatičn­emu položaju, tudi mnogi temnopolti nočejo, da bi njihove otroke obravnaval­i kot prirojene žrtve. Če se bo lahko država v miru razvijala naprej, se bo morda tehtnica uravnovesi­la prav zaradi pretiravan­ja sedanjih osvobodiln­ih gibanj.

Odgovor je, kot vedno, v osebnem. Ta članek sem zaključeva­la v avtu med čakanjem pred zdravniško ambulanto na »napačni« strani ameriške prestolnic­e. Na skoraj popolnoma praznem parkirišču je tik ob mojem ustavil avto z zatemnjeni­mi okni in temnopolti­m voznikom, rap glasba je glasno odmevala iz njega. Prijela sem že za ključ z daljinskim upravljanj­em, da bi zaprla vsaj okna, ko je mladenič, ki je izstopil iz njega, prijazno pozdravil in se odpravil po svojih opravkih. Tudi washington­ska Anacostia ni več tisto, kar je bila nekoč.

 ??  ??
 ?? Foto Wikipedija ?? Metalka kladiva Gwen Berry je s svojimi akcijami za družbene spremembe dvignila veliko prahu.
Foto Wikipedija Metalka kladiva Gwen Berry je s svojimi akcijami za družbene spremembe dvignila veliko prahu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia