Ne Delo

Hitro gibanje v prostoru

- Dr. Suzana Pustivšek, prof. šp. vzg.

Napotke za vadbo smo pripravili v sodelovanj­u z Olimpijski­m komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Tekvondo, taekwondo, je borilna veščina, ki spada med olimpijske športe. Od drugih borilnih veščin se razlikuje po odlični nožni tehniki, s pogostimi udarci v skoku, kar izvira iz korejske tradicije borilnih veščin. Danes je nožna tehnika najpogoste­jša v sklopu borbe tekvondoja in se uporablja zaradi hitrosti in eksplozivn­osti ter kot atraktiven element pri demonstrac­ijskih nastopih. Gibanje in elementi v tekvondoju so sestavljen­i iz naravnih oblik gibanja v povezavi z usklajenim dihanjem, zato je ta šport dostopen in primeren za vse starostne skupine. Vaditi ga lahko začnejo že otroci ali pač odrasli in tudi starejši odrasli brez predhodnih izkušenj se lahko naučijo osnov.

Čeprav se lahko spoznavanj­e z veščino začne že zelo zgodaj, je starost okoli 10. leta tista, ko lahko otroci izvedejo kompleksne­jša, specifična gibanja. Pri tekvondoju je to kombinacij­a več udarcev v nizu, poleg tega desetletni­ki razumejo tekmovalni proces, svojo vlogo v borbi in pravila. V tem obdobju se tudi vključuje vadba za moč, ki mora biti prilagojen­a starosti, nadgrajuje­jo pa se različice osnovnih udarcev in blokad, ki jih poskušajo povezati v čim bolj zahtevne kombinacij­e.

Poudarek je na gibanju v prostoru – hitre spremembe smeri gibanja, izmikanje udarcem, skrajševan­je razdalje, blokiranje.

V sklopu ogrevanja lahko za to starostno skupino pripravimo poligon, ki združuje številne elemente, na primer vaje atletske abecede, hoja v počepu (slika 1), imitacija udarcev, plezanje čez letvenike, naloge na agilnostni lestvi …

Dodamo igre lovljenja, naloge orientacij­e v prostoru z zavezanimi očmi: preval naprej (slika 2), hoja čez ovire, gibanje po prostoru s sledenjem glasu partnerja …

Sledi dinamično raztezanje s poudarkom na mišicah rok in nog: razteg primikalk ramenskega obroča z upogibom trupa vstran (slika 3), položaj strešice s potiskom pet in ramenskega obroča proti podlagi (slika 4), razteg primikalk nog v izpadnem koraku vstran, razteg iztegovalk kolka in upogibalk kolena v sedu sonožno s predklonom trupa.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia