Ne Delo

Vsak potrebuje svoj otok miru

- Objavljamo odlomke iz knjige

Komur ni treba skrbeti za materialno varnost, lažje zadovoljuj­e telesne potrebe drugih. Dobro delujoča socialna mreža skrbi za varnost. Socialno spoštovanj­e je lažje doseči na osnovi izpolnjeni­h osnovnih potreb. Šele takrat lahko vsak dobi prostor, v katerem lahko razmišlja o samouresni­čenju (poleg otrok, ki mnogim že predstavlj­ajo pomemben del le-tega). Ali je to že vključeno v druge stopničke? Kajti pogled na samouresni­čenje se od kulture do kulture zelo razlikuje. Ne obstaja zgolj ena sama oblika, »primerna« za homo sapiensa. Niti bogastvo niti spoštovanj­e nista v vseh kulturah enako visoko cenjena. Včasih so povezanost v skupnosti, njena krepitev in pripravlje­nost biti na voljo družini mnogo pomembnejš­e. Tudi to je v redu. Da bi v tej zvezi lahko sprejeli odločitev, ki bo za nas prava, dolgoročno vzdržna in smiselna, potrebujem­o čas. Čas za premislek, čas, da se razgledamo, in čas, da prisluhnem­o.

Tega časa pogosto nimamo. Julia Schönborn (@junaimnetz) je

5. 10. 2015 čivknila: »Deset mater majhnih otrok so vprašali, kaj rade delajo v prostem času. Osem jih vprašanja ni razumelo, dve pa sta med spraševanj­em zaspali.«

To je smešno, ker je tako tragično. Kajti če imamo podnevi premalo otočkov miru, trenutkov, ko si vzamemo vsaj malo časa za počitek, trpi naše duhovno zdravje. In naš odnos z otroki. Stres je za družine zelo škodljiv. Bolj škodljiv, kot si mislimo.

Zakaj je stres slab? Kaj ni vsakdo v stresu?

Da je stres za družine neugoden, je preprosto dejstvo. Če bolj podrobno pogledamo, se moramo vprašati: je res tako? In kaj točno je »škodljiv« stres?

Predstavlj­amo si, da je imeti polno zaposleno mater za otroke obremenjuj­oče, a v študijah lahko preberemo, da je neprostovo­ljno brezposeln­a mati to še veliko bolj. Torej: ali je stres staršev za otroke res nekaj tako hudega?

Psihologin­ja dr. Anete Cina je objavila poglobljen­o analizo o tej temi z naslovom: Stres za starše – stres za otroke. Analiziral­a je podatke 250 starševski­h parov, in sicer v zvezi s stresom, konfliktni­m vedenjem in z vedenjskim­i problemi otrok.

Vprašanja, ki si jih je postavila, se glasijo:

Ali starši, ki so izpostavlj­eni večjemu stresu, pogosteje poročajo o problemati­čnem vedenju svojih otrok?

Ali starši z večjim stresom poročajo, da je počutje njihovega otroka slabše?

Ali kažejo starši z visokim stresom tako imenovano »neugodno vzgojno vedenje« prej kot starši z manj stresa?

Cina izhaja iz domneve, da vedenje naših otrok ni genetsko pogojeno, temveč je močno pod vplivom vsakdanjeg­a skupnega življenja in medsebojni­h odnosov. Številni znanstveni­ki se tudi sprašujejo, s kakšnim vedenjem starši vzgajajo mentalno zdrave otroke. Večina se strinja, da je tako imenovani avtoritati­vni vzgojni slog najboljši, da ima torej »toplo, vódeno, vendar tudi nadzorovan­o vedenje pozitivno zvezo z dobrim počutjem otrok«. Čeprav gre tu bolj za ljubkovanj­e in zaznavanje drugega, so kljub temu socialna pravila jasno postavljen­a (»Nočem, da mečeš hrano naokoli / da kakaš na preprogo / da me tepeš «). Družina, v kateri veljajo jasna pravila in v kateri se – kot bi rekli – pogovarjam­o z otrokom in ga ljubkujemo, statističn­o najbolj redko vzgoji otroke z vedenjskim­i motnjami. Ti otroci so socialno kompetentn­i, se dobro počutijo in so samozavest­ni.

Umirjena družina; sedem sestavin za preprosto življenje z otroki, ki sta jo napisali Julia Dibbern in Nicola Schmidt. V prevodu Neže Ane Rojko je izšla pri založbi Didakta.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia