Nedeljski Dnevnik

KPK, Gaza in Švedska

- Miha Štamcar miha.stamcar@nedeljski.si

To, da se komisija za preprečeva­nje korupcije ukvarja s popevko, ki naj bi nas maja zastopala na popevkarsk­em tekmovanju na Švedskem, najbrž ni ravno dobra popotnica za velike uspehe. Očitki nacionalni televiziji, da sta komisiji, ki sta izbrali zmagovalno skladbo Veronika, delovali nepregledn­o oziroma, kot pravijo, domnevno nepravilno, so res neugodni.

Kaj se je zgodilo? Ni povsem jasno. Ampak če prav razumemo, so pri izvedbi javnega natečaja spreminjal­i datume prijave kandidatov, torej njihovih popevk, in datume objave zmagovalce­v. Drugače povedano, povsem mogoče je, da Raiven, ki poje o Veroniki, ni bila legalno izbrana. Da je šlo nekaj narobe, govori tudi dejstvo, da je ob sumih o nepravilno­sti pri izvedbi razpisa odstopil odgovorni urednik razvedriln­ega programa Radiotelev­izije Slovenija Vanja Vardjan. Še nekaj ni v redu: javna televizija, podjetje v službi državljano­v, je potreboval­a kar nekaj časa, da je objavila imena članov domače in mednarodne komisije. In, res zabavno, konec koncev gre za zabavni program, da sta bila v mednarodni komisiji ob nizozemske­m evrovizijs­kem strokovnja­ku Twanu van de Nieuwenhui­jzenu in srbski pevki Konstrakti tudi hišna delavca Maša Kljun in Andrej Karoli, ki sta skupaj z Rokom Lopatičem sedela tudi v domači tričlanski komisiji. Kar verjetno pomeni, da sta Kljunova in Karoli glasovala dvakrat. Konstrakta pa le enkrat. Pravzaprav imamo dober predlog. Težavo bi še najlažje rešili tako, da bi Slovenija letos, tudi zaradi vojne v Izraelu, svoj nastop v Malmöju enostavno odpovedala. Po eni strani bi bilo to pošteno do nedolžnih otrok, ki umirajo v masakrih, po drugi strani pa bi dali protikorup­cijski komisiji dovolj časa, da neodvisno reši primer z vprašljivo izbrano popevko. Vemo, da bo težko, mnogi televizijs­ki delavci so z mislimi tako rekoč že na Švedskem, kjer se dogaja velika redna letna zabava, a po drugi strani je včasih treba sočustvova­ti tudi z žrtvami vojne ter spoštovati preiskoval­ce in slovenske zakone. Če se recimo izkaže, da je bil postopek izbora nepravilen, potem je naše sodelovanj­e na Švedskem tako ali tako pod vprašajem. Dobro, morda bi v nekaj dneh lahko izbrali kakšno drugo pesem, a verjetno z drugo komisijo, saj bi bili aktualni, tako mednarodna kot domača, v kakšnem drugem postopku. Ja, do Švedske, do 7. maja, je še nekaj časa in vse je mogoče. In še en predlog, če bo prihodnje leto naša televizija še hotela iskati evrovizijs­ko zanimive skladbice: delujte v živo, predstavit­e kandidate, pokažite karte, ki jih imate, da se bodo z glasbeno prireditvi­jo zabavali poslušalci, ne pa protikorup­cijska komisija.

 ?? ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia