Nedeljski Dnevnik

Številne odpovedi letov

Kaj lahko storijo potniki, ki se jim potovanje zatakne na letališču

- Tjaša Lampret

In kako vpliva vreme? Različno. Če je letalo še na tleh po močnem neurju, ki je zajelo letališče, se število odletov sploh na letališčih v Münchnu, Parizu, Londonu, Amsterdamu in drugod močno zmanjša, ker nekatere smeri vzleta niso mogoče zaradi vetra. Kadar je letalo v času slabega vremena v zraku, se mora izogibati nevihtnim oblakom, kar podaljšuje let in zmanjšuje prepustnos­t zračnega prostora, saj nekateri deli zračnega prostora niso na voljo zaradi nevarnosti. »Ko se približuje namembnemu letališču in je tam neurje, lahko kroži v zraku in kadar je to smiselno, čaka na izboljšanj­e ali pristane na bližnjem razpoložlj­ivem letališču.«

Da vremenski dogodki močno mešajo štrene v potniškem letalskem prometu, potrjuje tudi statistika Eurocontro­la: za lani so našteli kar 43 dni, ko je bilo vreme krivo za več kot polovico zamud. Takšnih dni je bilo v letu 2022 le 18. Še izraziteje na zamude vplivajo stavke. Najbolj zagrizeno so lani stavkali kontrolorj­i zračnega prometa v Franciji, kjer se, podobno kot v Nemčiji, soočajo s pomanjkanj­em osebja. Kar 54 dni je lani zaradi stavk zamujala več kot polovica letov.

Ko je na nebu prevelika »gneča«

Če je predvidene­ga prometa več, kot ga je možno prepeljati skozi naš zračPotova­nje z letalom je avantura, kani prostor glede na trenutno število dar gre vse kot po maslu, in nočna odprtih sektorjev po višini, je vodja mora v primeru zapletov in težav. V izmene na kontroli zračnega promeprime­ru odpovedi, zamude leta ali ta o tem dolžan obvestiti upravljalz­avrnitve vkrcanja pravice potnikov ca omrežja v operativne­m centru v ureja evropska uredba 261/2004 o Bruslju (Network Manager Operatidol­očitvi skupnih pravil glede odons Centre). V centru, kjer imajo preškodnin­e in pomoči potnikom. Njen gled nad celotno prometno situacicil­j je zaščita potnikov, ki potujejo jo v Evropi, usklajujej­o pretok proz letalskimi prevozniki iz Evropske meta glede na vse morebitne omejiunije, in potnikov letalskih prevotve v evropskem zračnem prostoru. znikov, ki so poleteli iz EU. Pravice Primer: če je na sektorju, ki kontrose lahko razlikujej­o glede na razdalira promet na višinah od 34.000 do ljo leta, razlog odpovedi ali zamu36.000 čevljev, največje število lede ter podatek, ali gre za let znotraj tal, ki lahko preletijo ta sektor v eni EU ali iz nje. Da lahko potnik uveuri, 42, napoved pa kaže, da naj bi ljavlja minimalne pravice, mora zabilo letal 55, ne morejo vseh varno muda trajati več kot dve uri. prepeljati skozi ta sektor. UpravljaEn­a od ustanov, na katero se lahko lec omrežja bo za letala, ki presegapo nasvet ali pomoč obrnejo potnijo število še varno prepeljani­h letal, ki, ki so med potovanjem z letalom določil kasnejši čas odhoda (SLOT) doživeli takšne ali drugačne nevšečz odhodnega letališča. Kot poudarnost­i, je tudi Evropski potrošnišk­i jajo v KZPS, je v teh primerih pocenter Slovenija (EPC) pod okrimembna pravočasna uvedba reguljem ministrstv­a za gospodarst­vo, lacije – za Slovenijo to v večini priturizem in šport. Na nekaj vprašanj merov pomeni najkasneje dve uri o pravicah potnikov je odgovorila pred časom, ko letala priletijo v naš njihova podsekreta­rka Albina Bazračni prostor –, ki letalo pred vzlebić Marušič. tom zadrži na tleh. Za prevoznike je to ugodneje, saj letala ne trošijo goriva, medtem ko čakajo na zagon motorjev. Ko je letalo enkrat v zraku, je možnost kakršnih koli omejitev precej manjša. Ena od možnosti, kako letalo v zraku varno spraviti do cilja, je preusmerit­ev letala (angleško rerouting). Letalske družbe se je ne poslužujej­o v velikem obsegu, saj lahko zanje pomeni več dodatno preletenih milj in drugih stroškov. V KZPS izpostavij­o še drugo možnost: da slovenska kontrola zračnega prometa v dogovoru s sosednjimi določi scenarij za krajše časovno obdobje, ko je tok zračnega prometa preobremen­jen. Na primer, če bi promet iz smeri Beljaka proti jugu v Portorož oviral prihode na brniško letališče s severozaho­da, bi se dogovorili, da letala, namenjena v Portorož, letijo po zahodni strani meje z

Italijo in potem v Portorož.

Kako pogosto so ljudje lani iskali pomoč zaradi uveljavlja­nja pravic v letalskem prevozu in katere so bile najpogoste­jše pritožbe?

Lani se je s težavami, povezanimi z letalskimi prevozi, na EPC Slovenija obrnilo 236 potrošniko­v (od skupno približno 1200). Največ težav je bilo povezanih z odpovedani­mi leti (93 primerov), sledijo zamude letov (49), pritožbe zaradi spremembe urnika, zamujene in/ ali poškodovan­e prtljage, zavrnitve vkrcanja.

Kdaj je ob zamudi ali odpovedi potnik upravičen do povrnitve stroškov?

Potnikom pravica do oskrbe – obrok hrane in osvežilni napitki ter morebitna hotelska nastanitev in prevoz – pripada v primeru odpovedi leta in kadar letalski prevoznik utemeljeno pričakuje, da bo imel let glede na odhod po voznem redu zamudo dve uri ali več (za lete do vključno 1500 kilometrov), tri ure ali več (za vse lete nad 1500 kilometrov znotraj EU in za vse druge lete od 1500 do 3500 kilometrov) oziroma za štiri ure ali več (za lete, ki ne zajemajo že omenjenega).

Potniki imajo pravico do dveh brezplačni­h telefonski­h klicev in dveh brezplačno poslanih sporočil po teleksu, faksu ali elektronsk­i pošti.

Letalo je pravočasno pristalo na letališču v Frankfurtu, nato pa so potniki ostali več kot eno uro zaprti na avtobusu pred vhodom v terminal. Veliko jih je zamudilo povezani let. Krivdo drug na drugega prelagata letalska družba in letališče.

Glede na opisani primer smo poskusili poiskati ustrezno določilo, ki bi v evropski uredbi o pravicah potnikov urejalo konkretni primer, vendar smo ugotovili, da gre za specifično situacijo (prevoz na letališču), ki je omenjena uredba ne ureja. Letalo je v tem primeru prispelo pravočasno in težava je nastala zaradi zapletov s prevozom iz letala na letališču. Primer bi lahko primerjali z gnečo in zastoji pri varnostnih pregledih, oddaji prtljage ali pri prijavi na let na letališču. Krivdo za tovrstne težave težko pripišemo letalskemu prevozniku, saj so posledica »neustrezne« organizaci­je dela na letališču. To ne pomeni, da potnikom ne pripada odškodnina za morebitno škodo po pravilih odškodnins­kega prava, vendar bodo morali to škodo izkazati in jo najverjetn­eje zahtevati po sodni poti od subjekta, ki je odgovoren za nastanek škode. To je po našem mnenju letališče oziroma vodstveni organ letališča.

 ?? / Foto: Reuters ?? Pri prestopih na letališčih velja preveriti tudi morebitne dodatne varnostne preglede.
/ Foto: Reuters Pri prestopih na letališčih velja preveriti tudi morebitne dodatne varnostne preglede.
 ?? / Foto: osebni arhiv ?? Albina Babić Marušič Podsekreta­rka na EPC Slovenija
/ Foto: osebni arhiv Albina Babić Marušič Podsekreta­rka na EPC Slovenija

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia