Nedeljski Dnevnik

Nagrajenci meseca januarja 2024

-

Seznam nagrajence­v nagradnih križank, objavljeni­h v Nedeljskem dnevniku, Razvedrilu in Dnevniku.

1. nagrada (3000 evrov): Gileta Arh, Braslovče,

2. nagrada (500 evrov): Mira Uršič, Kisovec,

3.–5. nagrada (200 evrov): Alojz Prek, Vrhnika; Vlasta Arnol, Ljubljana; Majda Kovač, Murska Sobota.

6.–100. nagrada (20 evrov): Josip Struhak, Šmartno pri Litiji; Ksenija Teršek, Laško; Aleš Gabrijel, Ljubljana; Marjan Kovač, Zagorje ob Savi; Stane Stele, Komenda; Marjan Koderman, Ljubljana Črnuče; Ana Vrenk, Brezovica pri Ljubljani; Nevenka Hutinski, Ljubljana; Jelka Šprogar, Maribor; Mojca Mazi, Preserje; Ana Krstova, Jesenice; Leopold Ranc, Ravne na Koroškem; Ivan Pravdič, Hoče; Marija Gomiršek, Kamnik; Maja Kovačič, Kranj; Darinka Rous, Ljubljana; Jožefa Medved, Ivančna Gorica; Emil Mohorko, Maribor; Marija Vida Kozmik, Domžale; Danica Črček, Rogaška Slatina; Gordana Cik, Ljubljana Črnuče; Alenka Sebanc, Tržišče; Andrej Smerajc, Ljubljana Črnuče; Jože Mencinger, Bled; Rado Škof, Pišece; Franc Smerkolj, Nova Cerkev; Zoran Srša, Topolšica; Marija Valdhuber, Maribor; Božena Stibilj, Ljubljana; Neža Savić, Brežice; Jožica Godec, Celje; Nataša Jontez, Krmelj; Franc Šenk, Kranj; Lojze Ambrožič, Novo mesto; Varenka Vodopivec, Prestranek; Stanislav Siter, Dramlje; Antonija Herga, Maribor; Jurij Napret, Trbovlje; Irena Zbačnik, Ribnica; Antonija Kos, Ljubljana; Milena Čuješ, Prevalje; Niko Malacko, Vrhnika; Ivana Burgar, Velike Lašče; Dejan Kikelj, Novo mesto; Barbara Fumić, Krška vas; Marjana Oletič, Lendava; Marjan Povh, Puconci; Marija Cirnski, Dobova; Marjan Hleb, Velenje; Slavko Damjanovič, Celje; Janez Rudolf, Ljubljana; Marija Gregorek, Vuzenica; Anica Justin, Vrhnika; Milena Jeraj, Log pri Brezovici; Nataša Kostanjevi­č, Ljubljana; Urh Grobljar, Čemšenik; Zvonka Rupert, Dravograd; Margareta Malus, Bizeljsko; Marija Vogrinec, Zavrč; Jasna Dolničar, Ljubljana; Željko Božič, Ljubljana; Bojan Košir, Golnik; Janez Totter, Črnomelj; Irena Hribar, Gornji Grad; Ivan Trstenjak, Beltinci; Jože Tivadar, Beltinci; Robert Timar, Lendava; Štefka Podržaj, Škofljica; Vasilij Novak, Lesce; Stanislava Vahčil, Krška vas; Helena Pandel, Mežica; Stanko Gajšek, Ljubljana; Mihael Martišek, Dobrovnik; Aleš Hrovat, Dobrova; Irena Mihalinec, Ptuj; Emil Novak, Jesenice; Darinka Golob, Brusnice; Veronika Kmetič, Radeče; Klemen Nikolič, Radeče; Adolf Ferko, Grgar; Bojana Slana, Trzin; Boris Gombač, Ljubljana; Maja Dolanc, Ljubljana; Jože Križnar, Škofja Loka; Marjana Poharnik, Fram; Davorina Jenko, Kamnik; Damjan Baraga, Dol pri Ljubljani; Nina Brezner, Zgornja Ložnica; Brigita Zadravec, Puconci; Vinko Nemeš, Šalovci; Italo Morosini, Novo mesto; Miha Vardijan, Adlešiči; Sonja Gregor, Slovenj Gradec; Janez Ramšak, Črna na Koroškem; Viljem Kovač, Mačkovci.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia