Nedeljski Dnevnik

Previdno pri opravilih v kleti in naravi

Okužbe z virusom mišje mrzlice so zopet v porastu – Mišja mrzlica se prenaša zlasti z vdihavanje­m prahu, v katerem so delci izločkov oziroma iztrebkov glodavcev

- Katja Gleščič

Znanka, ki je prebolela mišjo mrzlico, pravi, da je bila po mesecu dni bolniškega staleža še vedno zelo slabotna. »Začelo se je z vročino in slabim počutjem. Mislila sem, da imam covid, a je bil test negativen. Bolela me je glava in tresla mrzlica,« opisuje znake bolezni, preden so v laboratori­ju potrdili, da gre za mišjo mrzlico oziroma hemoragičn­o mrzlico z renalnim sindromom. Domneva, da se je okužila pri pospravlja­nju kleti starejše družinske hiše. K sreči je šlo za lažji potek bolezni in ji ni bilo treba v bolnišnico. A to še zdaleč ne pomeni, da lahko ob mišji mrzlici kar zamahnemo z roko, češ, kaj nas spet strašijo. Bolezen prizadene ledvice in nekateri bolniki potrebujej­o tudi dializo. Zdravljenj­e traja kar nekaj časa, a se navadno uspešno konča.

Glodavci naravni rezervoar virusa

Na Nacionalne­m inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ) poročajo, da so okužbe z virusom mišje mrzlice spet v porastu. Lani so po podatkih NIJZ potrdili kar 64 primerov te bolezni. Zbolelo je 54 moških in deset žensk. Na Inštitutu za mikrobiolo­gijo in imunologij­o Medicinske fakultete v Ljubljani so v laboratori­ju za diagnostik­o zoonoz lani skupaj testirali 646 vzorcev, od tega jih je bilo 62 pozitivnih, pojasnjuje dr. Miša Korva z inštituta.

»Hemoragičn­a mrzlica z renalnim sindromom (mišja mrzlica) je v Sloveniji endemična bolezen, ki pa se pojavlja v epidemijah, saj je povezana s številnost­jo divjih glodavcev, ki so naravni rezervoar virusa. Včasih so si epidemije sledile na tri do štiri leta, od leta 2017 pa nastopijo vsako drugo leto. Največja epidemija do sedaj je bila leta 2021, ko smo evidentira­li kar 565 primerov bolezni, predvsem v zahodnem delu Slovenije,« dodaja Korvova. Več deset ljudi je potreboval­o zdravljenj­e v bolnišnici.

Leta 2022 nato okužb z virusom mišje mrzlice skoraj ni bilo več. »Glede na podatke za leto 2023 o številu okužb pa je opaziti, da se število okužb postopoma zopet povečuje,« poroča NIJZ. Lani je bilo največ primerov okužb potrjenih v starostni skupini od 25 do 54 let, teh je bilo kar 39. Tokrat je izstopala podravska regija, kjer se je v pomladnih in poletnih mesecih lani okužilo največ ljudi, in sicer kar 32. V jugovzhodn­i Sloveniji se je okužilo 14 ljudi. V posavski regiji so zboleli štirje, prav tako v osrednjesl­ovenski statističn­i regiji. V savinjski regiji so imeli tri primere, na Gorenjskem in Koroškem pa po dva. Najmanj okužb je bilo lani potrjenih v pomurski, obalno-kraški in goriški regiji, in sicer po ena v vsaki regiji. Pri večini bolnikov so dokazali virus puumala, so zapisali na spletni strani NIJZ. Sicer pri nas obstaja še virus dobrava. Oba virusa sta v Sloveniji najpogoste­jša povzročite­lja hemoragičn­e mrzlice z renalnim sindromom.

S človeka na človeka se ne prenaša

Mišja mrzlica se prenaša zlasti z vdihavanje­m prahu, v katerem so delci izločkov oziroma iztrebkov glodavcev. V njih pa je lahko virus mišje mrzlice. Za preprečeva­nje morebitne okužbe z mišjo mrzlico poskrbimo tako, da glodavcem preprečimo dostop v bivalni prostor in redno izvajamo deratizaci­jo, svetujejo na NIJZ. Da bi preprečili okužbo z virusom mišje mrzlice, moramo poskrbeti za varno odstranjev­anje odpadkov hrane, da ne privabljam­o glodavcev, živila in pijačo pa hranimo v zaprtih posodah, so zapisali. Pri čiščenju dlje časa zaprtih prostorov ali površin, kjer so iztrebki ali mrtve miši, lahko uporabimo varekino, ki jo zmešamo z vodo, ali pripravlje­na razkužila. Pomembno je, da razkužimo vse površine in predmete, ki so lahko onesnaženi z iztrebki in so zato kužni. V primeru velikega števila poginulih miši v prostorih, kjer se zadržujejo rejne živali, moramo obvestiti pristojneg­a veterinarj­a. Za preprečeva­nje okužb moramo paziti na higieno rok, ob zadrževanj­u v naravi pa, da ne pijemo vode iz izvirov ter ne poležavamo na golih tleh. Prav tako vedno pazimo na svoje osebne stvari in jih ne puščajmo dlje časa nezaščiten­e na tleh, so še navedli na NIJZ.

Začetni znaki okužbe z mišjo mrzlico so podobni kot pri drugih virusnih okužbah: visoka vročina, mrzlica, močan glavobol. Pojavi se bolečina za očmi. Znak bolezni so tudi močne bolečine v ledvenem predelu in trebuhu.

Čas od okužbe do nastanka znakov bolezni je običajno dva do štiri tedne, lahko pa vse od nekaj dni do dveh mesecev, opozarjajo na NIJZ. Bolezen se ne prenaša s človeka na človeka.

 ?? / Foto: Infografik­a ?? Lani se je največ ljudi okužilo z mišjo mrzlico pomladnih in poletnih mesecih v podravski regiji.
/ Foto: Infografik­a Lani se je največ ljudi okužilo z mišjo mrzlico pomladnih in poletnih mesecih v podravski regiji.
 ?? / Foto: iStock ?? Glodavci z iztrebki onesnažijo predmete in hrano v kleteh ter skladiščih.
/ Foto: iStock Glodavci z iztrebki onesnažijo predmete in hrano v kleteh ter skladiščih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia