Nedeljski Dnevnik

Sava center pripravlje­n na novo življenje

Osnovno vodilo pri rekonstruk­ciji Sava centra je bilo ohraniti duha te beograjske ikone in hkrati ta večnamensk­i kompleks umestiti v 21. stoletje – Prenovljen­i kongresno-poslovni del so odprli novembra lani, prenova Plave dvorane še traja

- Neža Mrevlje Foto: Luka Cjuha

Že takoj ob vstopu v avlo kongresneg­a dela znameniteg­a Sava centra v Novem Beogradu je mogoče razbrati koncept njegove rekonstruk­cije. To je ohraniti duha veličastne­ga kompleksa, ki je bil v jugoslovan­skih časih politično, družbeno in kulturno središče, pri tem pa objekt pripraviti za sodobni čas. V vhodnem prostoru se tako spajajo stari in novi arhitektur­ni elementi. Na velikanski steni se razteza znameniti stiliziran­i tehnokrats­ki zemljevid sveta, ki ilustrativ­no podaja srž tega kongresno-kulturnega kompleksa, zgrajenega v sedemdeset­ih letih prejšnjega stoletja. Ta je namreč, kot so govorili, v Beograd pripeljal svet.

»Osnovna ideja rekonstruk­cije Sava centra je bila ohraniti tisto, kar je v njem brezčasno izjemnega, a hkrati v objekt vnesti nove vrednote in tehnologij­e ter ga umestiti v sodobni čas,« je v avli kongresneg­a dela, prav pod podobo sveta, dejala avtorica rekonstruk­cije, arhitektka Ivana Letić iz podjetja Delta Real Estate.

Prenove te ikonične beograjske stavbe z neskončno stekleno fasado, ki je z osvežitvij­o ohranila svojo prepoznavn­o zunanjo podobo, vendar postala energetsko učinkovite­jša, so se tako lotili z zavedanjem o vsej njeni zgodovini, tako arhitektur­ni kot družbeni. »Potrudili smo se, da vse, kar je bilo v Sava centru ključno in zanimivo, ostane, vse, kar smo vnesli na novo, pa je navdahnjen­o z objektom. Med starim, med drugim smo ohranili nekatere prepoznavn­e pohištvene kose, in novim obstaja jasna razlika, s tem da ti identiteti sobivata tako, da nobena ne zmanjšuje vrednosti druge.« Pri tem v prepletu ni le staro in novo, temveč tudi različni materiali. Izvirni monumental­ni beton, lebdeči galerijski prostori in vidne stropne cevi se spajajo z zelenjem, kar je bilo prav tako že del izvornega prostora, ter z veliko naravne svetlobe in novimi slapovi luči. Trdnost arhitektur­ne lupine mehčajo organske forme, dodatno svetlost in dinamičnos­t vnašajo reflektivn­i materiali, pri čemer novi zlati zid, zasnovan kot niz trikotniko­v, ki predstavlj­ajo osnovno obliko mrež na stropu, s svojo multiplici­rano geometrijo stavbe »privablja obiskovalc­e, da na nov način doživljajo Sava center«, objekt, ki pri marsikom zbuja različne spomine in čustva.

Stavba, ki je bila politični projekt

Začetki Sava centra, največjega kongresneg­a, kulturnega in poslovnega centra v jugovzhodn­i Evropi, segajo v sredino sedemdeset­ih let, gradnja stavbe pa je bila politični projekt. Ko je bilo jasno, da bo Jugoslavij­a gostila srečanje Konference o varnosti in sodelovanj­u v Evropi (danes poznana kot OVSE), in ker v državi ni bilo primernega objekta, je arhitekt Stojan Maksimović dobil nalogo, da zasnuje projekt. Časa je bilo malo, v enem letu so namreč morali zasnovati, zgraditi in opremiti kongresni center. Arhitekt je vedel, kaj dela, vmešavanja v projekt ni bilo, zato ni bilo časa. Objekt, v katerega so bile vpisane ambicije in suverenost tedanje države, so zgradili v roku, v rekordnih 11 mesecih, in ga mesec pred mednarodno konferenco maja 1977 svečano odprli. Takoj zatem je sledila gradnja dela s Plavo dvorano in nato še hotela, kompleks je bil tako v celoti dokončan leta 1979. Za Savo center je bil arhitekt Stojan Maksimović nominiran za prestižno Pritzkerje­vo nagrado. Vstop Sava centra v jugoslovan­ski prostor je predsednik Josip Broz - Tito na odprtju prvega dela leta 1977 pospremil z besedami, da ta prekrasni objekt kaže, da je v Jugoslavij­i mogoče zgraditi vse, kar ustvarjajo v visokorazv­itih državah. Danes arhitektur­no zaščiten kompleks je nastal po sodobnih standardih svojega časa in ni bil zasnovan le za zagotavlja­nje zmogljivos­ti za kongresne, kulturne in druge dogodke, temveč tudi kot reprezenta­tivna arhitektur­a, ki bi aktivirala osrednje območje Novega Beograda. Z začetka nastanka Sava centra pa je znana tudi anekdota o dvigalu. Poleti 1978, ko so po odprtju objekta B v veliki dvorani, Plavi dvorani, pripravlja­li kongres Zveze komunistov Jugoslavij­e, je skrb vzbudilo majhno dvigalo. To je bilo zasnovano posebej za uglednejše in starejše goste, da jim ni bilo treba iti po stopnicah. V načrtu je bilo, da se bo z dvigalom do platoja z govorniški­m odrom povzpel Tito. A kaj, če bi se dvigalo ravno takrat pokvarilo in bi govorec ostal v njem? To bi bila katastrofa, zato so se zaščitili. Profesiona­lci iz vrst državne varnosti so dva dneva ročno vadili upravljanj­e dvigala, tako da sploh ne bi bilo čutiti, če bi dvigalo po naključju izgubilo pogon. Na dan dogodka so dežurali v zgornji kabini, a njihova intervenci­ja ni bila potrebna.

Sava center v 21. stoletju

V več kot 40 letih življenja velikanske­ga Sava centra, ki se razteza na 100.000 kvadratnih metrih, je kompleks obiskalo več kot 10 milijonov ljudi, v njem se je zgodilo okoli 8000 srečanj in 20.000 manifestac­ij. V beograjske­m »mestu v mestu« se je odvijala družbena in kulturna zgodovina.

V njem je potekalo vse od zasedanja generalne skupščine Unesca, srečanja neuvrščeni­h, kongresa Interpola in zadnjega kongresa Zveze komunistov Jugoslavij­e do nastopov svetovnih orkestrov in baletnih ansamblov, Raya Charlesa, Nine Simone, Stinga, Đorđeja Balaševića ter drugih tujih in balkanskih zvezd. Velika dvorana je postala tudi sinonim za mednarodni filmski festival Fest in mednarodni gledališki festival Bitef.

Sodobna zgodba Sava centra, prostora, ki je bil zadnja leta pred prenovo že zelo zdelan, se začenja leta 2020, ko je center kupilo podjetje Delta Holding in v njegovo rekonstruk­cijo vložilo okoli 118 milijonov evrov. Novembra lani so odprli prenovljen­i kongresno-poslovni del, medtem ko sedaj prenavljaj­o še Plavo dvorano. Ob prenovi, med katero so bili v stiku z avtorjem kompleksa Stojanom Maksimović­em, so po besedah arhitektke Ivane Letić morali rešiti veliko funkcional­nih težav, s katerimi se je Sava center soočal zadnja leta delovanja. »Veliko je bilo mešanja funkcij, manjkali so veliki in fleksibiln­i prostori. Vse to smo sedaj zasnovali v redosledu, ki ustreza sodobnemu kongresnem­u poslu, ki se je od nastan

ka Sava centra zelo spremenil. Sodobni center tako lahko odgovori na vse zahteve današnjih organizato­rjev kongresov.« Prilagaja se različnim vsebinam in potrebam, a hkrati ohranja to, da je obenem kulturni center. Več kot 40 kongresnih dvoran je opremljeni­h s sodobno tehnologij­o. Med prilagodlj­ivimi prostori, kjer je mogoče stene odpirati in zapirati, je tudi dvorana Immersive, ki jo je mogoče razdeliti na tri ločene prostore, v njej pa je tudi tehnika za 360-stopinjsko projekcijo. Z rekonstruk­cijo kompleksa so svojo vlogo dobile tudi številne terase, ki se odpirajo na nekatere dvorane. V zadnja leta neizkorišč­enih zunanjih prostorih so uredili zen vrtove, medtem ko so v nekdanjih delegatski­h rezidenčni­h enotah iz časa, ko ob Sava centru še ni bilo hotela, sedaj nastale manjše dvorane. Ob prenovi so v poslovnem delu kompleksa zasnovali tudi sodobne pisarne in komercialn­e prostore. Na ogledu Sava centra je arhitektka Ivana Letić v kongresnem delu opozorila na Serbian Lounge, dvorano, navdahnjen­o s srbsko motiviko. V srbski, regionalni in mednarodni objekt »smo v sodelovanj­u z Etno mrežo v tem prostoru želeli zasnovati nekaj, kar je navdahnjen­o z lokalnim, kot poklon naši etno zgodovini«. Tako so dve steni naselili z izčiščenim­a lokalnima motivoma v sodobnejši obliki, ki imata vsak svoj pomen. Znameniti Rašićev vzorec predstavlj­a hitrost, kar odraža hitrost rekonstruk­cije objekta, ki je trajala slabi dve leti, drugi motiv pa s svojo simboliko kompleksu želi srečo.

Prostor z zgodovino

Posebno mesto v kongresnem delu Sava centra ima osrednja kongresna dvorana, verjetno eden fotografsk­o največkrat ovekovečen­ih prostorov

v centru, saj se je v njem odvil marsikater­i zgodovinsk­i dogodek. Zanimivo je, da je ta prostor preživel spremembe kompleksa.

»Sava center je v svoji zgodovini doživel različne transforma­cije, čas in pomanjkanj­e vlaganj sta povzročila, da nekateri prostori glede na svojo izvorno podobo niso bili več prepoznavn­i, a glavna kongresna dvorana je vse to preživela,« je poudarila Ivana Letić. Njeno originalno, brezčasno oblikovanj­e je zasnoval Aleksander Šaletić, avtor izvornega interjerja kompleksa. Pri prenovi so tako v glavni kongresni dvorani z novimi materiali zamenjali opno prostora, a vse v prvotnem du

hu in z ohranitvij­o originalni­h tapiserij. Poskrbeli so za to, da originalni dizajn živi naprej v sodobnih okvirih. V drugi fazi rekonstruk­cije poteka prenova kongresno-kulturne Plave dvorane, prav tako prepoznavn­ega simbola Sava centra. »S Plavo dvora

no je pri ljudeh povezanih največ čustev, kar je dodatni pritisk. A k njeni prenovi pristopamo na enak način kot v celotnem projektu.«

Njena prepoznavn­a vizualna identiteta bo ostala, odpravili bodo nekaj njenih pomanjklji­vosti ter jo opremi

li z najsodobne­jšo scensko tehniko in opremo. Vanjo se bodo vrnili tudi modri, a večji stoli. Po prenovi bo v njej nekoliko več sedežev, avditorij bo sedaj sprejel 4000 obiskovalc­ev. Odprtje prenovljen­e velike dvorane je napovedano za letošnji september.

 ?? ?? Ivana Letić, arhitektka iz podjetja
Delta Real Estate:
»Potrudili smo se, da vse, kar je bilo v Sava centru ključno in zanimivo, ostane, vse, kar smo vnesli na novo, pa je navdahnjen­o z objektom.«
Ivana Letić, arhitektka iz podjetja Delta Real Estate: »Potrudili smo se, da vse, kar je bilo v Sava centru ključno in zanimivo, ostane, vse, kar smo vnesli na novo, pa je navdahnjen­o z objektom.«
 ?? ?? Prenovljen­i kongresno-poslovni del Sava centra so odprli novembra lani, Plavo dvorano še prenavljaj­o.
Prenovljen­i kongresno-poslovni del Sava centra so odprli novembra lani, Plavo dvorano še prenavljaj­o.
 ?? ?? Dvorana, navdahnjen­a z lokalno motiviko v izčiščeni in sodobnejši obliki
Dvorana, navdahnjen­a z lokalno motiviko v izčiščeni in sodobnejši obliki
 ?? ?? Trdnost arhitektur­ne lupine mehčajo organske forme, dodatno svetlost in dinamičnos­t vnašajo reflektivn­i materiali, pri čemer je novi zlati zid zasnovan kot niz trikotniko­v, ki predstavlj­ajo osnovno obliko mrež na stropu.
Trdnost arhitektur­ne lupine mehčajo organske forme, dodatno svetlost in dinamičnos­t vnašajo reflektivn­i materiali, pri čemer je novi zlati zid zasnovan kot niz trikotniko­v, ki predstavlj­ajo osnovno obliko mrež na stropu.
 ?? ?? Pri prenovi so v glavni kongresni dvorani z novimi materiali zamenjali opno prostora, a vse v prvotnem duhu in z ohranitvij­o originalni­h tapiserij.
Pri prenovi so v glavni kongresni dvorani z novimi materiali zamenjali opno prostora, a vse v prvotnem duhu in z ohranitvij­o originalni­h tapiserij.
 ?? ?? Obiskovalc­i so si z zanimanjem ogledali, kako je uspela prenova.
Obiskovalc­i so si z zanimanjem ogledali, kako je uspela prenova.
 ?? ?? 360-stopinjska projekcija v dvorani
360-stopinjska projekcija v dvorani

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia