Nedeljski Dnevnik

Živila, ki so označena s srčkom

Z aplikacijo Veš kaj ješ lahko potrošnik na enostaven način preveri, ali je izdelek zanj primeren

- Meta Černoga

Neuravnote­žena prehrana je med najpomembn­ejšimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Nekoč so ljudje uživali hrano z nizkokalor­ično in visoko hranljivo vrednostjo, hkrati pa so se gibali ves dan. Danes je obratno: prepogosto uživamo visokokalo­rično hrano, katere hranljivos­t je revna, ob tem pa velik del dneva presedimo.

Hrana, ki vsebuje veliko maščob, sladkorja in soli, je zelo okusna in tako za naše brbončice in možgane izjemno privlačna, zato si je želimo še in še. A pogosto takšna hrana, v prekomerni­h količinah, ni zdrava in je lahko vir nepotrebne­ga kopičenja kalorij. To pa vodi v prekomerno telesno težo in debelost, pomanjkanj­e energije in vsesplošno slabo počutje. V letih slabih prehranski­h navad in premalo gibanja se lahko razvijejo marsikater­e bolezni, med njimi srčno-žilne bolezni.

Kako torej krmariti med kopico živilskih izdelkov, da bodo izbire zdrave? Splača si vzeti čas in prebrati deklaracij­o na izdelkih. Tam so navedene sestavine in prehranske vrednosti.

Vendar branje hranilnih tabel marsikomu povzroča težave, zato že nekaj let preverjanj­e hranilnih vrednosti potrošniko­m poskušajo olajšati z aplikacijo Veš kaj ješ. S pomočjo te aplikacije potrošnik enostavno poskenira črtno kodo na embalaži in že se prikažejo želeni podatki.

V barvah semaforja

V Društvu za zdravje srca in ožilja pravijo, da aplikacija omogoča, da za izdelke preverimo hranilno tabelo v barvah semaforja, energijsko vrednost alkoholnih pijač, vsebnost sladil, soli in kofeina. Nekateri izdelki imajo že na embalaži znak srčka, kar pomeni znak varovalnih živil. Lani je bila tudi aplikacija nadgrajena na način, da so živila, ki ustrezajo merilom za varovalna živila, posebej označena s srčkom. Ta živila imajo v skupini sorodnih živil za zdravje ugodnejšo sestavo in kot taka blagodejno vplivajo na ohranjanje zdravja. »Potrošniki pri izbiri živil potrebujej­o pomoč, saj je ponudba živil na trgu velika, pogosto so posebej promoviran­a prav živila z manj ugodno prehransko sestavo. Ni dvoma, da je potrošnik pogosto pred dilemo, katerim informacij­am lahko zaupa oziroma katere so sploh bistvene v množici različnih nagovorov, oznak in podobno. Preproste, vedno in kjer koli dostopne ter zaupanja vredne informacij­e so korak v pravo smer,« je poudarila Jasmina Bevc Bahar iz Zveze potrošniko­v Slovenije in dodala, da je nacionalna shema varovalnih živil zelo dobrodošla, saj lahko potrošniko­m pomembno olajša izbiro zdravju koristnih živil. S tem povezane aktivnosti potekajo v okviru projekta Do.IT, ki ga Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije vodi v sodelovanj­u z Zvezo potrošniko­v Slovenije ter Inštitutom za nutricioni­stiko. Projekt je v dveh letih dosegel pomembne rezultate in prav označitev izdelkov v aplikaciji Veš kaj ješ, ki ustrezajo merilom za varovalno živilo, je eden ključnih.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je uporabo mobilnih aplikacij, kot je Veš kaj ješ, predstavil­o predvsem odraslim potrošniko­m, pri čemer ugotavljaj­o, da si tudi odrasli želijo uporabe aplikacij na mobilnih telefonih, je pa med starejšimi od 65 let pogosto prevladova­lo prepričanj­e, da so pametni telefoni oziroma mobilne aplikacije namenjeni zahtevnejš­im uporabniko­m. Ta mit so na delavnicah poskušali razbiti in večinoma so se tudi starejši odrasli odločili za namestitev aplikacije Veš kaj ješ. Presenečen­i so bili, da je ni težko uporabljat­i, in veseli, da jim bo v pomoč pri nakupih v trgovini.

 ?? Foto: iStock ??
Foto: iStock

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia