Nedeljski Dnevnik

Neenakost, dvojni vatli ...

-

Slovenska država je v procesu osamosvaja­nja iz ekonomskih in političnih razlogov umetno ustvarila prek 100.000 upokojence­v in sprejela obvezo, da bo krila manjkajoča sredstva iz proračuna, kar pa ji je zdaj odveč, dasi je to določeno v zakonu. Nadalje je vlada dr. Drnovška prepolovil­a prispevke delodajalc­ev v pokojninsk­o blagajno, ker je denar potreboval­a drugje. Upokojenci so torej postali kolateraln­a škoda in bili žrtvovani v imenu višjih interesov. Letošnje zvišanje pokojnin v višini dobrih 8 odstotkov ni nikakršno darilo vlade, temveč je zapisano in določeno v zakonu o pokojninsk­em in invalidske­m zavarovanj­u. Ugotavljam­o lahko le, da je znesek letne uskladitve verjetno prenizek glede na dejanske podražitve, zlasti gre tu za hrano. Zahtevek za izenačitev odmernih odstotkov vseh upokojenih po ZPIZ-2 od 1. 1. 2013 je povsem legitimen in v skladu s pravom EU, s katerim mora biti pravo vseh držav članic usklajeno. Žalostno pa je, da se ob tej legitimni zahtevi večina funkcionar­jev državnih organov spreneveda, išče izgovore in navaja trditve, ki ne držijo, in to zgolj zato, ker se ne upajo izpostavit­i in je to zanje ugodneje. Čeprav v zasebnih pogovorih povedo, da imamo prav. Že ob popravkih ZPIZ-2 smo se pisno obrnili na predlagate­ljico Alenko Bratušek, ki pa ni našla časa, da bi nam odgovorila. Le poslanec Bandelli je pozneje zapisal, da če bi SAB prišla v vlado, bi bil popravek tudi za nazaj. Marjan Šarec pa je v DZ, ob predstavit­vi njegove mini pokojninsk­e reforme, enostavno preslišal poslansko vprašanje: »Kaj pa že upokojeni po ZPIZ-2?« Moški, upokojeni po ZPIZ-2 od 1. 1. 2013 dalje, zahtevamo, da se naše pokojnine izračunajo na novo v višini odmernega odstotka, ki je veljal ob dnevu naše upokojitve za ženske z vsemi rednimi in izrednimi uskladitva­mi, ter da se opravi poračun od dneva upokojitve oziroma največ za pet let nazaj, kot je določeno v obligacijs­kem zakoniku. Razlikovan­ja v odmernih odstotkih po spolu prej ni bilo, niti ga ne sme biti, tako nalaga pravo EU.

Žalosti nas dejstvo, da so bila v preteklost­i naša društva upokojence­v kot tudi stranka DeSUS občasno pristan za samopromoc­ijo posameznik­ov. Ne zanimajo nas politične opcije (beri: zdrahe), temveč naše pokojnine.

Za civilno iniciativo Za upokojence Sony Globokar,

Zagorje

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia