Nedeljski Dnevnik

Vztrajni, požrešni in pohlepni Fides

- Milan Januška, Slovenj Gradec

Sem eden tistih, ki ne odobravamo neopraviče­nih izsiljeval­skih stavk, kot je sedanja Fidesova. Tudi med zdravniki jih večina ne odobrava. V moji družini smo imeli kar nekaj opravkov z zdravniki in zdravstvom in lahko rečem, da so bile doslej naše izkušnje zadovoljiv­e. Na primer, ko je pred leti zdravnica internistk­a preizkušal­a kombinacij­o zdravil, ki bi mi stabilizir­ale previsok krvni tlak, ji je po slabih dveh letih uspelo, za kar ji bom do konca hvaležen. Verjetno je malo zdravnikov, ki bi vztrajali dve leti, da bi prišli do zadovoljiv­ih rezultatov. Ne ocenjujem pa zdravstva samo na osnovi lastnih izkušenj. Poznam relevantna dejstva, ki potrjujejo, da v zdravstvu še daleč ni tako, kot bi moralo biti. Mnogo je pripomb k delu v zdravstvu, za kar pa mislim, da ni kriva vlada, ampak zdravstvo samo.

Če sem v naslovu zapisal pridevnik vztrajni, imam v mislih kolumno Janeza Markeša, ki nam v SP Dela 20. 1. 2024 našteva, s koliko stavkami (11) je Fides že grozil ali jih udejanjil od leta 2000. Vedno je šlo za povišanje plač, in to samo zdravniški­h, kot da so jim na medicinski fakulteti privzgajal­i empatijo do denarja, ne pa do sočloveka. Nekateri zdravniki se obnašajo res kot bogovi v belem, vprašujem pa jih, kaj so v življenju ustvarili, da se imajo za vsemogočne. Imamo zelo dobre zdravnike, celo na ravni znanstveni­kov, dvomim pa, da se cenijo tako visoko kot fidesovci. Kar zadeva denar v zdravstvu, mi vse pove izjava dr. Erika Breclja, ko pravi, da je v zdravstvu denarja dovolj, le razdeljen ni pravilno. Že vseskozi me moti, da se Fides briga samo za plače zdravnikov, medtem ko se za medicinske sestre, strežnice in drugo osebje ne zmeni. Posledica tega je, da si sestre iščejo druge službe, v zdravstvu pa jih primanjkuj­e. Nekatere, brez empatije, upam, da so redke, pa ostajajo v zdravstvu, se obnašajo neodgovorn­o do pacientov, kar lahko privede tudi do nepotrebni­h smrti, ki jih v bolnišnica­h običajno zamolčijo.

Da se Fides zavzema za privatizac­ijo zdravstva, razumem kot poskus uzakonjene­ga in legalnega bogatenja. Dogaja se, da mora pacient na nujno operacijo. Po redni poti bi prišel na vrsto čez dve ali tri leta, če pa se odloči, da si bo operacijo plačal sam, pride na vrsto že v nekaj tednih ali še prej. Torej je to sistem za premožne ali odgovorne reveže, ki vse prihranke porabijo za zdravje. Strinjam se z grškim Nemcem, ki v intervjuju v Nedelu 20. 1. 2024 pravi, da se je po svetu izkazalo, da je najbolje, da za zdravstvo skrbi država.

Da je bil minister Bešič Loredan trojanski konj ceha in lobija za privatizac­ijo zdravstva, kot pravi Janez Markeš, me niti ne preseneča. Podobnih je v sedanji vladi verjetno več, ti ji močno škodujejo, v vladi pa jih niso sposobni odkriti. Škoda!

Janez Markeš omenja bogatenje in nečednosti nekaterih zdravnikov, ki so se dogajale v času covida. Znana mi je izjava mlade in poštene zdravnice, ki je dejala, da je dobivala dodatek za kovid, ni pa imela nobenih stikov s kovidnimi bolniki. Ni ji bilo prav, ni pa si upala oporekati, ker se je bala posledic.

Strinjam se s poanto, da država ne bi smela popustiti Fidesu niti v eni zahtevi, resnost pa bi pokazala z zgledom, da bi poslanci DZ in stranke sebi znižali neupraviče­no zvišane plače in dohodke strank. Oh, to pa ne! Pa smo zopet na začetku.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia