Nedeljski Dnevnik

Sadistični zdravnik, ki ga niso nikoli kaznovali

Nemški nacistični zdravnik Josef Mengele, ki se je na ta dan leta 1979 utopil na eni od brazilskih plaž, nikoli ni obžaloval svojih dejanj

- Ingrid Mager

Kaj se je dogajalo v umu doktorja antropolog­ije in medicine ter znanstvene­ga raziskoval­ca Josefa Mengeleja, da je bil tako krut, ljudi bega še danes. Kot zdravnik je sodeloval pri smrtonosni­h psevdoznan­stvenih poizkusih na taboriščni­kih v koncentrac­ijskem taborišču Auschwitz II (Birkenau). A kot pričajo preživeli: če so drugi zdravniki vendarle sodelovali z odporom in pod prisilo, naj bi Mengele v tem celo užival. Šel je torej še dlje. Od tod tudi njegov vzdevek Todesengel ali Angel smrti.

Josef Rudolf Mengele se je leta 1911 v Günzburgu na Bavarskem rodil v krščanski obrtniški družini. Imel je odlično izobrazbo, uspešno se je podal tudi v profesiona­lno in znanstveno kariero. Morda bi nekoč dobil celo Nobelovo nagrado v znanosti, če ne bi prišla druga svetovna vojna, ki je v njem prebudila najhujše demone. Tok zgodovine ga je postavil v položaj, ko je lahko odločal o življenju in smrti drugih ljudi. Ko ga je v Južni Ameriki, kamor je leta 1949 prebegnil pred roko pravice, proti koncu življenja obiskal sin Rolf, ni ničesar obžaloval. S fronte se je vrnil z železnim križcem druge stopnje, za svoje »raziskave« v taborišču prejel odlikovanj­a, dokler konec vojne ni presekal njegove kariere. Vedno je verjel, da je na pravi strani.

Ideologija nacizma

Družbeno in miselno ozračje tedanjega časa, v katero je bil vrojen tudi Mengele, esesovski častnik in zdravnik, je v ideologijo nacizma povezala elemente antisemiti­zma, rasne higiene in evgenike, jih navezala na pangermani­zem in teritorial­ni ekspanzion­izem, kar je pomenilo, da je treba pridobiti tudi več življenjsk­ega prostora za »večvredno« germansko ljudstvo. Nacistična Nemčija je zato napadla še Poljsko in Sovjetsko zvezo, da s teh ozemelj deportira ali pomori rasno »manjvredne« Jude in Slovane.

V drugi svetovni vojni je to ozračje zgolj eskaliralo, medtem ko se je pravzaprav elektrilo že od pomladi narodov naprej. Ne nazadnje je tudi skladatelj­ski genij Richard Wagner pisal antisemits­ke eseje. Če so nekaj deset let pozneje predvajali posnetke njegove glasbe v Auschwitzu, ko so zaplinjeva­li ljudi, mu odgovornos­ti za množični genocid vendarle ne moremo pripisati. Marsikdo meje nedotaklji­vosti človekoveg­a življenja vendarle ni prestopil. Kolikšna pa je odgovornos­t Mengeleja? Triinštiri­deset let se je uspešno izogibal aretaciji in za svoje zločine nikoli ni bil priveden pred sodišče.

Krutost vojne

Mengele je iz antropolog­ije doktoriral že pri 24 letih in leta 1937 postal asistent na Inštitutu za dedno biologijo in rasno higieno v Frankfurtu. Njegov mentor Otmar von Verschuer je raziskoval genetiko dvojčkov, zanimanje pa prenesel tudi na Mengeleja. Verschuer je bil tudi tisti, ki ga je pozneje predlagal za službo v Auschwitzu. Med vojno je vodil Inštitut cesarja Viljema na oddelku za antropolog­ijo, humano genetiko in evgeniko, Mengele pa se je pri njem zaposlil, ko se je ranjen vrnil s fronte. Kot sanitetnik SS se je za vojsko prijavil sam. Videl je ogromno krvi in zmaličenih trupel in morda je ravno to v njem sprožilo duševno bolezen, ki mu jo pripisujej­o poznejši raziskoval­ci njegovega življenja in delovanja.

Bolezen pa je šla v skrajnost tudi po zaslugi SS, ki je pooblastil­a nemške biomedicin­ske raziskoval­ce za izvajanje neetičnih in smrtonosni­h poskusov na ljudeh v koncentrac­ijskih taboriščih. Samo v Auschwitz naj bi poslali 1,3 milijona moških, žensk in otrok iz različnih narodnih in etničnih okolij. Mengele je bil le eden od tridesetih zdravnikov, ki so v Auschwitzu izvajali poskuse. V času njegovega službovanj­a je bilo tam zaprtih več kot 20.000 Romov, transporti­rali so več sto tisoč Judov. Kot je nekdo zapisal: nikjer drugje na svetu znanstveni­ki ne bi mogli imeti dostopa do toliko rasnih skupin, skoncentri­ranih na enem mestu, in nikjer drugje ne bi imeli tolikšne moči za opravljanj­e eksperimen­tov na ljudeh. O vsem v zvezi z eksperimen­ti pa so ti zdravniki natančno poročali v Berlin, kamor so redno pošiljali tudi primerke posmrtnih ostankov. Ti poskusi se torej niso dogajali v nekem zaprtem krogu, temveč je bila tedanja oblast o njih sproti seznanjena.

Eksperimen­t, ki se je izjalovil

Mengele je v bistvu razvijal metodo za ustvarjanj­e popolnih arijskih Nemcev. Najraje je eksperimen­tiral z dvojčki, ki so bili sicer že v tridesetih letih 20. stoletja v središču raziskav človeške genetike. Znanstveni­ke so zanimali pri preučevanj­u dednih bolezni. Predvojni raziskoval­ci so pridobili soglasje udeležence­v eksperimen­tov, vendar jih niso mogli veliko privabiti. Medtem ko je v Auschwitzu Mengele zbral na stotine parov dvojčkov med Judi in Romi ter na njih eksperimen­tiral. Večina žrtev njegovih medicinski­h poskusov so bili prav otroci. Krutostim, ki jih je skupaj z zdravniki počel

dvojčkom in drugim taboriščni­kom, brez anestezije, pravzaprav ni meja. Na ljudeh so testirali denimo metode množične sterilizac­ije, jim namerno povzročali rane, da so jih potem okužili z boleznimi, nato pa razvijali in testirali zdravila. Za svoje antropološ­ke in medicinske raziskave so

Josef Mengele je na fronti kot sanitetnik SS videl ogromno krvi in zmaličenih trupel in morda je ravno to v njem sprožilo duševno bolezen.

opravljali nepotrebne operacije, ubijali in secirali taboriščni­ke. Po koncu vojne se je Mengele skril na zakotni kmetiji na Bavarskem, štiri leta pozneje pa prebegnil v Buenos Aires – s pomočjo SS-navezav, kot tudi papeškega odposlanca. Dobro omrežen je bil vedno korak pred lovci na naciste, med katerimi je bil denimo Simon Wiesenthal, pa tudi drugi zahodnonem­ški preiskoval­ci, iskala ga je izraelska obveščeval­na agencija Mossad. Iz Argentine je zato prebegnil v Paragvaj in Brazilijo in potem spet nazaj v Argentino. Umrl je leta 1979, ko ga je med plavanjem ob obali Bertioga zadela možganska kap. Pokopali so ga pod lažnim imenom Wolfgang Gerhard in šele šest let pozneje uradno identifici­rali njegove posmrtne ostanke. Očitno se je vsem tako uspešno izogibal, da so tudi obveščeval­ne službe za njegovo smrt izvedele prepozno.

 ?? / Foto: Getty Images ?? Josef Mengele na fotografij­i argentinsk­e policije leta 1956
/ Foto: Getty Images Josef Mengele na fotografij­i argentinsk­e policije leta 1956
 ?? / Foto: wikipedia ?? Joseph Mengele leta 1944, v Auschwitzu
/ Foto: wikipedia Joseph Mengele leta 1944, v Auschwitzu

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia