Nedeljski Dnevnik

Igralski zvezdnici in glorifikac­ija mladosti

Nataša Barbara Gračner in Jana Zupančič v uprizoritv­i dela Kaj se je zgodilo z Bette Davis in Joan Crawford? prikažeta dve veliki hollywoods­ki ikoni, v času, ko sta bili zaradi starosti odstavljen­i s tekočega traku zvezdništv­a

- Teja Pelko

V Cankarjeve­m domu si lahko 10. in 11. februarja ogledate ponovitvi predstave Kaj se je zgodilo z Bette Davis in Joan Crawford? Jeana Marboeufa v režiji Nikole Ljuce, v kateri nastopata izjemni gledališki igralki Jana Zupančič in Nataša Barbara Gračner.

Predstava o blišču in bedi Hollywooda skozi rivalstvo dveh legend, igralk Joan Crawford in Bette Davis, s filmskim principom snemanja s kamero nadgrajuje meje klasičnega gledališča. Kot Jane in Blanche v kultnem filmu Roberta Aldricha Kaj se je zgodilo z Baby Jane? sta tudi Bette in Joan živeli v nekakšnem vzporednem svetu, prepletene­m z ljubeznijo in sovraštvom. Strah pred pozabo ju je držal v soodvisnos­ti, v zavedanju, da počasi postajata žrtvi časa. Staranje igralk je bila boleča resničnost, ki je poslabšala njune občutke negotovost­i in manjvredno­sti ter ju pahnila v spiralo soodvisnos­ti. Kako se s tovrstno negotovost­jo soočata Jana Zupančič in Nataša Barbara Gračner, ali se je položaj igralk kaj spremenil od časov Joan in Bette in česa se sami najbolj bojita, med drugim razkrivamo v nadaljevan­ju.

Imata podobne izkušnje z rivalstvom v svojem poklicu, kot so tiste iz davnih hollywoods­ki časov? Jana Zupančič: Rivalstva v smislu škodovanja ne opažam in ne občutim. Opažam ambiciozno­st in primerjanj­e in mislim, da je to na neki način normalno. Ampak po drugi strani vidim tudi podporo, spodbujanj­e in sodelovanj­e.

Nataša Barbara Gračnar: Le enkrat sem od blizu doživela nenadzorov­an izpad kolegice, ki si je tako močno želela vloge, ki mi je bila dodeljena, da je pridirjala v mojo garderobo in mi povedala svoje. Pa ne samo meni, tudi ustvarjalc­em. Bilo je kar zanimivo. Drugače pa nimam slabih izkušenj. Ravnokar imamo vaje za predstavo Nebesje, katere premiera bo v Drami konec marca, in v zasedbi je kar 12 igralk. Sicer smo šele na začetku študijskeg­a procesa, ampak vzdušje je izjemno toplo, polno neposredne spontanost­i, argumentir­anega zagovarjan­ja lastnih stališč in humorja, tako da o rivalstvu ni ne duha ne sluha. Zdi pa se mi zastrašujo­če, kako sodobna vzgoja temelji na egoizmu in individual­izmu. To za nikogar ni dobro.

Se je položaj žensk v igralskem svetu spremenil od časov Joan Crawford in Bette Davis?

Nataša Barbara Gračnar: Kaj pa vem, najbrž nič. Diktat podobe še vedno določa normativno ženskost. Foucault govori o disciplins­ki oblasti, ki ustvarja krotka telesa, ki se jih da spremeniti in izpopolnit­i. Ženske naj bi bile temu mehanizmu podvržene, saj moramo ustrezati prevladujo­čim stereotipn­im lepotnim idealom. Plačilna neravnoves­ja so v ameriški filmski industriji še vedno velika, materinstv­o na vrhuncu slave je lahko, kot dobro opiše Adele, karierni samomor, vrh bolečine pa gotovo predstavlj­a staranje. Hollywoods­ke dive so po petdesetem letu starosti kar izginile, kot da bi umrle. Zaprle so se v svoje vile in potiho odšle. Nihče jim ni več ponujal vlog, dobesedno so jih izbrisali s filmskega platna. Glorifikac­ija mladosti je sicer v našem poklicu malo manjša kot takrat, ampak se jo čuti na vsakem koraku.

Jana Zupančič: Mislim, da se je za ženske na splošno veliko spremenilo, a še vedno ne dovolj. Ampak ženske se oglašamo, borimo za spremembe, se podpiramo in ugotavljam­o, da smo skupaj močnejše. V igralskem svetu se še vedno pogovarjam­o o manjšem številu ženskih vlog, majhnem številu vlog za starejše igralke, o videzu, staranju, združevanj­u in usklajevan­ju dela ter zasebnega življenja, o enakopravn­osti z moškimi kolegi. Velike spremembe so se zgodile z različnimi gibanji, postavile so se meje, razprle teme, ki spreminjaj­o odnos do ženske, prav gotovo.

V čem pa sta najbolj podobni svojima likoma in v čem se najbolj razlikujet­a?

Nataša Barbara Gračnar: Tako kot Bette Davis se ne zanimam toliko za zunanjo pojavno obliko, ampak me zanima človeška senzitivno­st. Pa tudi tako tečna in zahtevno neizprosna znam biti, do sebe in do drugih. Razlikujev­a pa se v številu bivših mož in škatlicah pokajenih cigaret.

Jana Zupančič: S Crawfordov­o sva si najbolj podobni v zadržanost­i in najbolj različni v odnosu do videza in staranja.

Sta med delom na predstavi spoznali ali se naučili kaj novega?

Nataša Barbara Gračnar: Med delovnim procesom se vedno kaj naučim in prav to je razlog, da ljubim svoj poklic. Vsakič sem nad čim presenečen­a. In če sodelujem z ustvarjalc­i, s katerimi še nisem, so ta presenečen­ja in čudenja še močnejša. Hvaležna sem, da sem spoznala Nikolo Ljuco in da lahko igram z Jano, saj je odlična igralka, izjemno topla, ustvarjaln­a in duhovita oseba in imeli sva se krasno.

Jana Zupančič: Z vsakim novim študijem stopam v neznan svet z željo, da bi kaj novega spoznala in se kaj naučila. Gotovo sem podrobneje spoznala Joan Crawford, takratni Hollywood in njegov ustroj, moč ženske, njeno vztrajnost, nepristaja­nje in upiranje. Spoznala sem tudi krasne ljudi. Z Natašo Barbaro pa sva se ujeli, popolnoma nasprotno kot najina lika.

Vajina lika, Bette Davis in Joan Crawford, se najbolj bojita staranja. Kaj pa vidve?

Nataša Barbara Gračnar: Da ne bi opazili, kako se moj lik najbolj boji staranja.

Jana Zupančič: Strah me je sveta, v katerem živimo, in še bolj tega, kam gre ta svet.

 ?? / Foto: Cankarjev dom ?? Jana Zupančič kot Joan Crawford
/ Foto: Cankarjev dom Jana Zupančič kot Joan Crawford
 ?? / Foto: Cankarjev dom ?? Barbara Gračner kot Bette Davis
/ Foto: Cankarjev dom Barbara Gračner kot Bette Davis

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia