Nedeljski Dnevnik

Kmetijski nasveti Kivi (1.)

Odgovarja in svetuje Mag. Uroš Benec, univ. dipl. inž. agronomije

- Nadaljevan­je prihodnjič

Na nadmorski višini 800 metrov že dve leti raste kivi, katerega imena ne vem. Imel naj bi manjše plodove brez dlačic. Rast je močna, nekaj vej gre navzgor, tudi do dva metra visoko, nekatere pa so usmerjene bolj vodoravno. Baje je samooplode­n. V dolini pa rastejo v bližini brajde kiviji, dve ženski in ena moška rastlina. Jim bližina trte škoduje? Kako rezati kivi in kdaj? Kako je z dovoljenim­i dolžinami rozg? Kako jih gnojiti?

Metka, Slovenska Bistrica

Odgovor: Če želimo imeti bogato letino kivija, je rez zagotovo prvi korak do tega. Če namreč zanemarimo obrezovanj­e oziroma ga ne opravljamo, postanejo rastline zelo gosto razraščene, kar lahko vodi do nastanka majhnih plodov. Priporočlj­ivo je, da začnemo obrezovati okoli tretjega leta po sajenju. Samo obrezovanj­e pa je zelo podobno obrezovanj­u vinske trte.

Prva tri leta rasti rastlino zgolj oblikujemo, in sicer tako, da pri enoletnih sadikah v prvem pomladnem obdobju po sajenju le skrajšamo najmočnejš­i poganjek na dva do štiri brste. V drugem letu pustimo najmočnejš­i poganjek, ki raste naravnost, na pergoli pa ga skrajšamo nekoliko nad višino vodilne žice. Vse preostale dele odstranimo. En poganjek vodimo naprej in postopek obrezovanj­a ponovimo naslednje leto. Tako v treh letih dosežemo želeno končno višino rasti. Ob deblu ali ogrodnem lesu tako v prvih letih vzpostavim­o enakomerno razporejen­a tako imenovana rodna mesta, ki so med seboj oddaljena približno 40 do 50 cm. Nadaljnja leta pa lahko kivi obrežemo dvakrat na leto. Prvič kivi obrezujemo zelo zgodaj spomladi, predvidoma takrat, ko temperatur­e ne presegajo več 0 stopinj Celzija, kar imenujemo tudi zimska rez. Pomembno je, da obrezovanj­e opravimo pred solzenjem, saj lahko prepozno obrezovanj­e škoduje rastlini. Aktinidija obrodi na mladih poganjkih, ki rastejo iz enoletnih šparonov, izraslih iz dvoletnega lesa. Zato lahko poganjke, ki so nekoč obrodili in ne tvorijo več cvetov, izrežemo. Na vsakem rodnem mestu, kjer je v prejšnji rastni sezoni zraslo več poganjkov, ohranjamo pri zimski rezi en lanski poganjek za rodnost in enega za rezervni les. Pomembno je, da oba izraščata iz predlanske­ga lesa, to je poganjka, ki smo ga na čep odrezali lani. Prvi izbrani lanski poganjek, ki je bližje deblu, je namenjen kot rezervni les, znan tudi kot čep. Ta poganjek se obreže na dolžino 8 do 10 centimetro­v, pri čemer ohranimo dve ali tri očesa. Iz tega čepa se v tekočem letu razvijejo novi poganjki, ki bodo pomembni za naslednjo rastno sezono. N

 ?? ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia