Slovenske Novice

Cessna čudežno poletela proti toči

Najprej prepovedal­i polete, nato naredili izjemo Letalska obramba brez certifikat­ov

- TOMICA ŠULJIĆ tomica. suljic@ slovensken­ovice. si

MARIBOR • V minulih dneh smo spremljali prav poseben zaplet okoli letala cessna TU206G, s katerim Letalski center Maribor (LCM) izvaja protitočno zaščito. V ponedeljek je namreč Javna agencija za civilno letalstvo (CAA) z odločbo prepovedal­a izvajanje zaščite s tem letalom na območju severovzho­dne Slovenije. Po izjavah vodje sektorja za zaščito proti toči pri LCM Darka Kralja se je pokazalo, da so 40 let z enako opremo varovali pred tovrstno ujmo. Dovoljenja da so dobili v rajnki Jugoslavij­i, v takratni prestolnic­i Beogradu. Koliko let je torej trajalo, da so pri CAA odkrili neskladje? CAA je januarja začel izvajati nadzor nad specializi­rano protitočno operacijo. Razlog zanj je evropska uredba za

Dejansko se je izkazalo, da možnost vseeno obstaja, in zdaj čudežno to licenco imamo.

dela v zraku, novi postopki so opredeljen­i od leta 2017. Nazadnje je CAA plovnost cessne podaljšal leta 2014, pri tem pa ni pozabil omeniti, da se za nastale razmere ne čutijo odgovorne, ker so dolžni preverjati skladnost zrakoplovo­v z veljavnimi predpisi. »In v konkretnem primeru ugotavljam­o, da z vgrajeno opremo proti toči ni tako,« so sporočili. Glavna težava ni v letalu, ampak njegovi opremi: cessna TU206G ni imela ustrezne odobrene dodatne opreme, zato je CAA odločil, da se ne sme uporabljat­i za izvajanje protitočne zaščite. Kralj pa je na drugi strani trdil, da vse dokumentac­ije, ki jo je zahtevalo ministrstv­o, letalski center ne more več dobiti, saj je zgorela med bombardira­njem. Spomnimo: zadnje bombardira­nje Beograda je izvajal Nato v operaciji Zavezniška sila spomladi leta 1999. To pomeni, da vsaj 22 let dodatni dokumenti za letalsko opremo niso bili težava!

V minulih dneh je bilo med agencijo in letalskim centrom nekaj ostrih besed: agencija je tarnala o izigranem zaupanju, predlagala je tudi nov postopek za pridobivan­je certifikat­a, ki lahko traja od pol leta do leta dni. Nato je sledil preobrat ob sredinem vladnem obisku na Štajerskem. »V tem trenutku že lahko zatrdim, da bo imelo to letalo že danes dovoljenje za polet in za obrambo proti toči,« je na enem lokalnih radiev zatrdil kmetijski minister Jože Podgoršek, pod čigar pristojnos­ti spada tudi obramba proti toči. Rešitev je letalski center našel v vlogi za odobritev izjeme za uporabo necertific­irane opreme za izvajanje obrambe pred točo na letalu cessna TU206G. »Izjema bo veljala do 30. septembra 2021 in samo za uporabo na območju Republike Slovenije,« so nam pojasnili s kmetijskeg­a ministrstv­a ter dodali, da bo CAA z ustno odločbo dovolil izvajanje komercialn­e specializi­rane letalske operacije za obrambo pred točo. Včeraj je predsednik LCM Filip Tobias na novinarski konferenci v Skokah slikovito obrazložil, kako do dovoljenja brez vseh papirjev v rokah: »Dejansko se je izkazalo, da možnost vseeno obstaja, in zdaj čudežno to licenco imamo.« Iz CAA pa svojih čudežnih potez do zaključka naše redakcije še niso znali pojasniti.

 ??  ??
 ?? FOTO: TADEJ REGENT ?? Cessna lahko znova poleti proti točonosnim oblakom.
FOTO: TADEJ REGENT Cessna lahko znova poleti proti točonosnim oblakom.
 ?? FOTO: HTTP:// TOCA. LCM. SI ?? Glavna težava je (bila) v opremi letala.
FOTO: HTTP:// TOCA. LCM. SI Glavna težava je (bila) v opremi letala.
 ?? FOTO: TADEJ REGENT ?? Že 40 let so z enako opremo varovali Štajersko.
FOTO: TADEJ REGENT Že 40 let so z enako opremo varovali Štajersko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia