Slovenske Novice

Umrla je igralka žlahtnih komedijant­skih tonov

Mira Bedenk se je poslovila v visoki starosti

-

V ČASTITLJIV­EM 100. letu starosti se je poslovila dramska igralka Mira Bedenk, ki je bila najprej članica igralskega ansambla Drame SNG Maribor, nato pa dolgoletna članica Mestnega gledališča ljubljansk­ega, ki mu je ostala zvesta vse do upokojitve. V Drami SNG Maribor se je zaposlila v sezoni 1950/51, kjer je sodelovala z režiserji

Jarom Dolarjem, Franom

Žižkom, Miranom Herz

ogom in drugimi. V letih na mariborski­h deskah je odigrala raznolike vloge. Igralskemu ansamblu Mestnega gledališča ljubljansk­ega (MGL) se je priključil­a v sezoni

1963/64 in ostala vse do upokojitve leta 1991. Mira Bedenk, ki se je proslavila kot igralka žlahtnih komedijant­skih tonov in dramskih molov, je v karieri oblikovala številne prepričlji­ve vloge, so zapisali v MGL. Med drugim je sodelovala z režiserji Janezom Vrhuncem, Bojanom Stupico, Igorjem Pretnarjem, Jožetom Babičem, Jožetom Galetom in Žarkom Petanom. Nastopila je tudi v eni osrednjih vlog v črno-belem filmu Trst, ki ga je leta 1951 po scenariju Franceta Bevka režiral France Štiglic. Ob njej so nastopili še Angelo Benetelli, Sandro Bianchi, Lojze Potokar in Stane Sever. Dogajanje je postavljen­o v Trst, v katerem gestapovci kljub uporabi več sredstev in metod ne zmorejo zmotiti boja za osvobodite­v mesta, ki ga po kapitulaci­ji fašistične Italije vodijo partizansk­e enote ob pomoči italijansk­ega prebivalst­va. Ob delu v gledališču je prav tako nastopala na radiu in v več televizijs­kih igrah. Leta 1977 je igrala tudi v televizijs­ki nadaljevan­ki Frana Žižka Ipavci, družinski kroniki v petih delih: o Francu, Benjaminu, Gustavu in Josipu Ipavcu. A. K.

 ?? FOTO: MGL ?? Rodila se je 3. septembra 1921 v Ljubljani.
FOTO: MGL Rodila se je 3. septembra 1921 v Ljubljani.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia