Slovenske Novice

Zasužnjeva­la je ženske in jih surovo žigosala

Igralka Allison Mack je bila ena najvidnejš­ih članic seks kulta NXIVM Precej mila kazen tudi, ker je pomagala za zapahe spraviti vodjo

-

POŠAST JE. Sociopatka, ki je žrtvam povzročila ogromno zla. Tako je Jessica Joan na kratko orisala igralko Allison Mack, ki ji je prepoznavn­ost prinesla serija Smallville, nato pa svetovno razvpitost njena vpletenost v organizaci­jo NXIVM, ki naj bi promoviral­a samopomoč in napredek žensk ter ponujala delavnice za osebnostni in profesiona­lni razvoj, v resnici pa se je za tem skrival seksualni kult, ki je članice nadziral z izsiljevan­jem, stradanjem, odtegovanj­em spanca ter jih kot živino tudi ožigosal. Njihovemu vodji Keithu Ranieru je sodnik

Imela naj bi celo zasebno sužnjo, ženske pa je silila v golo fotografir­anje in seks z Ranierom.

lansko jesen zaradi brutalnega izživljanj­a, trgovine z belim blagom in kriminalne dejavnosti naložil 120 let za zapahi, zdaj pa je kazen dočakala še Mackova, ki je bila sprva ena izmed članic Ranieroveg­a zasebnega harema, nato pa je postala njegova desna roka pri novačenju novih in novih nesrečnic. »Tri leta zapora in 20 tisočakov globe,« je v sodni dvorani zadonela sodnikova odločitev. Precej manj od za njeno vlogo predvideni­h od 14 do 17 let zapora, a je bilo to pričakovat­i. Predstavni­kom oblasti je namreč posredoval­a nekatere ključne dokaze, da so za vselej za rešetke spravili Raniera.

Obrnila ploščo

Resnica o izprijenos­ti kulta NXIVM, ki ga je Raniere ustanovil že 1998., je začela kukati na plan leta 2010, a precej počasi, saj je obseg grozodejst­ev v celoti postal jasen šele osem let pozneje, ko je Raniere z najožjim krogom pajdašev, med katerimi je bila tudi Allison, zaradi tiralice pobegnil v Mehiko. Z načrtom, da tam začnejo znova. A so se razblinili štiri mesece pozneje, aprila 2018, ko so jim predstavni­ki zakona naposled stopili na prste. Raniere je od aretacije pa tudi še po lanski obsodbi vztrajal, da ni kriv zločinov, ki mu jih pripisujej­o. A čeprav je podobno igro igrala tudi Mackova, je po enoletnem razmisleku, ko je bila v domačem priporu na domu svojih staršev, obrnila ploščo in priznala krivdo. Precej pametno se je odločila tudi sodelovati z oblastmi. Tožilstvu je sprva razkrila, kako je Reniere spodbujal svoje pomočnike v kultu, naj žrtve ogovarjajo s poniževaln­imi besedami ter jih zreduciraj­o na sužnje, a tisto, kar je dokončno prevesilo tehtnico v njen prid, je bilo, da je predala avdioposne­tek svojega pogovora z Ranierom o žigosanju članic. Moč je slišati, da je svoj žig želel na mladih ženskah videti na bolj občutljive­m mestu, med bolečim in poniževaln­im postopkom pa naj imajo roke dvignjene nad glavo, kot bi jih imele zvezane, da bi dajale vtis obrednih žrtev.

»Želim, da rečejo, da si tega želijo in da jim je žigosanje v čast,« so še zadonele zlovešče besede brutalnega guruja. Zaradi tovrstnega sodelovanj­a in priznanja krivde se je tožilstvo odločilo, da za Mackovo ne bo zahtevalo najvišje zaporne kazni 40 let, ampak občutno milejšo.

Gospodaric­a suženj Kesa se in boleče obžaluje vse, kar je storila. Največja napaka, kar jih je kdaj storila, pa je bila, da je zaupala Ranieru in se mu predala. Tako je zapisala v pismu sodišču. Na dan obsodbe pa je še dodala, da je sprejela odločitve, ki jih bo obžalovala do smrti. Bese

 ?? FOTO: JANE ROSENBERG/ REUTERS ?? »Iz srca mi je žal. Sprejela sem odločitve, ki jih bom obžalovala do smrti,« je dejala na sodišču.
FOTO: JANE ROSENBERG/ REUTERS »Iz srca mi je žal. Sprejela sem odločitve, ki jih bom obžalovala do smrti,« je dejala na sodišču.
 ?? FOTO: ANDREW KELLY/ REUTERS ?? Allison Mack gre za tri leta na hladno.
FOTO: ANDREW KELLY/ REUTERS Allison Mack gre za tri leta na hladno.
 ?? FOTO: WARNER BROS ?? Zaslovela je kot simpatična Chloe v seriji Smallville.
FOTO: WARNER BROS Zaslovela je kot simpatična Chloe v seriji Smallville.
 ?? FOTO: KEITH RANIERE/ YOUTUBE ?? Keith Raniere je lani dobil 120 let za zapahi.
FOTO: KEITH RANIERE/ YOUTUBE Keith Raniere je lani dobil 120 let za zapahi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia