Slovenske Novice

Zaslišati želijo princa

-

V Jordaniji se je začelo sojenje za poskus destabiliz­acije monarhije, ki naj bi jo načrtovali nekateri državniki s princem Hamzo, polbratom jordanskeg­a kralja Abdula II. Državniki so obtoženi hujskanja k uporu in spodbujanj­a nezakonite­ga ravnanja, obramba pa zdaj želi zaslišati princa Hamzo in še dva kraljeva polbrata, za katere upa, da bodo obtoženim lahko pomagali. Hamza se sicer na zatožni klopi ni znašel, kralj pravi, da so zadevo rešili »v krogu družine«.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia