Slovenske Novice

Vrhe nekoč in danes v knjigi

-

Vrhe, kjer Osem vasi v KS Vrabče, na robu Krasa, na planoti monograje lep razgled na Vipavsko dolino, je dobilo svojo ki je sad fijo Vrhe nekoč in danes – skupaj za prihodnost, društva Vrhe, dela v študijskih krožkih v sklopu Razvojnega za odkrivanje ki ga vodi predsednic­a Olga Orel. Veliko zaslug

Slavice Borke skritega bogastva Vrhov imajo poleg mentorice preteklost­i in Kucler tudi domačini, raziskoval­ci in zapisovalc­i na Vrheh (Bojan zgodovine kot tudi domačih in ledinskih imen

Damjan AntonVovk, Sonja Nardelli, Eva Premrl, Tina Počkar,

Faganel, Vlasta čič, Erik Novak, Miloš Škapin, Silvana in Ljubo

Počkar). Knjigo Lozej, Andrej Škapin, Stane Bratož in Polona med njimi z blizu 250 stranmi in s številnimi fotografij­ami, Demšarja, so tudi akademskeg­a slikarja in ilustrator­ja Danijela

Vrhov predstavil­i v stari šoli na Taboru. Zahvalo za postavitev Bogataj z Anna zemljevid Slovenije je izrekla tudi dr. Nevenka pa so velik delež dragoškega centra Slovenije. K žetvi na Vrheh

Gabrijel Jeram, dodali zunanji sodelavci, kot so Marta Košuta, in drugi. O. K. Manca Vinazza, Boris Čok, Alenka Šivic Dular

 ?? FOTO: OLGA KNEZ ?? Knjigo, ki sta jo podprla tudi Občina Sežana in ministrstv­o za izobraževa­nje, bo dobila vsaka hiša na Vrheh.
FOTO: OLGA KNEZ Knjigo, ki sta jo podprla tudi Občina Sežana in ministrstv­o za izobraževa­nje, bo dobila vsaka hiša na Vrheh.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia