Slovenske Novice

Dogodivšči­na za vso družino

-

Po poti geotermaln­e učne poti pri Cerknem je zaživela dogodivšči­na za vso družino, interaktiv­na Termalkova pustolovšč­ina. S pomočjo zemljevida, namigov na informacij­skih tablah in na zgibanki, ki jo dobite v tamkajšnje­m TIC, se sprehodite do geotermaln­ih točk, na katerih zgibanko polnite z žigi in dobivate namige za skrito geslo. Zbrani žigi in končno geslo pa prinesejo Termalkovo nagrado.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia