Slovenske Novice

Nezavedne rane v odnosih

Na partnerja pogosto projiciram­o problemati­ko svoje otroške rane Od globine travme je odvisno, ali lahko v odnosu razrešimo bolečino

- M. B. Z.

s čustveno pomembnimi osebami iz zgodnjega otroštva vplivajo na odraslo življenje. Pojasnjuje­jo, zakaj se odzivamo na določen način, oblikujejo naše doživljanj­e sebe, sveta in drugih, kar pa se najbolj izrazi v partnerski­h in ljubezensk­ih odnosih, saj poskušamo v njih zaključiti svoj delno nedokončan­i zgodnji razvoj.

Za zgodnji nevrofizio­loški, psihološki, sociološki in čustveni razvoj namreč nujno potrebujem­o določene pogoje, da se deli naše osebnosti lahko do konca razvijejo. Izpolnitev primarnih potreb – izkušnje varnosti, čustvene regulacije, navzočnost­i, pomirjanja s stikom – je namreč temelj za razvoj določenih delov možganov. Tisto, česar nam ni uspelo dobiti, pa pozneje v življenju nenehno iščemo, pravijo strokovnja­ki. Nezavedni primanjklj­aji iz otroštva so tako povezani z globljim delom možganov, ki je evolucijsk­o starejši od razuma, pojasnjuje­jo psihologi. Prav skozi te dele možganov pa smo opremljeni s hardverom in softverom za ustvarjanj­e zveze in potomstva. Kako bomo v življenju delovali, je torej odvisno od tega, ali imamo dobre izkušnje s starši, in posledično socialno in psihološko odrastemo v človeka, ki ima dober občutek o sebi, zdravo samozavest, sočutje, stik s svojimi in potrebami drugih. Poleg tega se mora ta prvi otroški sistem, iz katerega človek pozneje deluje, v otroštvu dokončati. Če ni končan in vstopamo v partnerske odnose s primanjklj­ajem, nastanejo težave. V ljubezensk­ih odnosih nas namreč vodita dva gona – potreba po ustvarjanj­u čustvene in seksualne zveze, hkrati pa na partnerja projiciram­o in prenesemo problemati­ko svoje otroške rane. Nimamo pojma, da je to v nas, a v odnosu vse, česar nismo izrazili z očetom in mamo, pogosto doleti partnerja.

Nekdo je lahko denimo prijeten človek, a ko nekdo zamuja, čisto ponori, prekine odnos, reagira pretirano. To je značilna čustvena rana, povezana z izkušnjo, da skrbnik ni pravočasno prišel, ko ga je otrok potreboval. Neugodno stanje povzroči, da čuti bes, ki ga kot dojenček ni mogel izraziti. Lahko se mama ni odzvala, ko je potreboval bližino, in čeprav tega ne ve, si podzavest vse zapomni in zamujanje 30 let pozneje spodbudi strašen odziv, ki nima zveze z zamudnikom, ampak z mamo. Na ta način se prenese še mnogo drugih problemati­k, od globine travme pa je odvisno, ali lahko v nekem odnosu razrešimo bolečino, ali ostaja to vseživljen­jska tema, ki se ponavlja. Pri tem ne smemo pozabiti, da uspešne zveze niso tiste, ki trajajo, ampak tiste, iz katerih izidemo boljši kot prej. Kot neuspešne pa strokovnja­ki vidijo tiste, v katerih ostajamo, a se ne razvijamo in trpimo.

 ?? FOTO: FIZKES/ GETTY IMAGES ?? Tisto, česar ob odraščanju nismo dobili, pozneje v življenju nenehno iščemo.
FOTO: FIZKES/ GETTY IMAGES Tisto, česar ob odraščanju nismo dobili, pozneje v življenju nenehno iščemo.
 ?? FOTO: DAMIR KHABIROV/ GETTY IMAGES ?? Če vstopamo v partnerske odnose s primanjklj­ajem iz otroštva, nastanejo težave.
FOTO: DAMIR KHABIROV/ GETTY IMAGES Če vstopamo v partnerske odnose s primanjklj­ajem iz otroštva, nastanejo težave.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia