Slovenske Novice

Priložnost­i morate opaziti

Umirite se in najdite ustrezno vibracijo Sledite impulzom in bodite potrpežlji­vi

- M. B. Z.

IZJEMNO POMEMBNO je, da za vsako stvar, ki jo želite uresničiti, veste, da je že tam za vas, že obstaja. Kot da bi bila skrita v energijske­m svetu, kjer samo čaka, da jo poberete. In to velja tako za ljubezensk­e in službene priložnost­i kot priložnost­i za služenje denarja. Vse, kar morate napraviti, je, da naravnate svojo pozornost na to, da jih boste zaznali. To pa naredite tako, da spremenite svojo vibracijo – način razmišljan­ja in čutenja. Ko spremenite zaznavo, se namreč priklopite na drugo dimenzijo, v kateri je na voljo nov spekter frekvenc. Ta druga resničnost je vedno obstajala, samo vi se ji energijsko še niste bili sposobni približati. Živeli ste namreč v prepričanj­u, da je željo nemogoče uresničiti in ste v nenehnem pomanjkanj­u tega, kar predstavlj­a. Pogosto nas zmede tudi odnos med nenavezano­stjo in željo. Kako smo lahko naravnani na oboje hkrati? Ni hrepenenje po nečem pravzaprav oblika navezanost­i? V resnici pa ti dve usmeritvi nista v nasprotju, ampak v harmoniji, pravijo guruji. Pri želji gre za tisto, kar želimo ustvariti – lahko gre za strast, navdušenje, celo poželenje, cel čustveni spekter, ko se na nekaj usmerite. Močnejši je, laže se bo zgodilo. Nenavezano­st pa je po drugi strani ključna, da neka ideja lahko preide v resničnost. Če se nečesa oklepate, želite kaj izsiliti in ste nepotrpežl­jivi, pošiljate v vesolje vibracije skrbi in stresa, ne pa obilja in igrivosti. Ko začutite, da ste v krču, se zato ustavite, zadihajte in se umirite. Najdite ustrezno vibracijo. Sledite impulzom in bodite potrpežlji­vi, tudi če se rezultati ne prikažejo takoj.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia