Slovenske Novice

Tudi pozitivno izstopamo

-

LJUBLJANA – Evropski statističn­i urad Eurostat je ob našem začetku predsedova­nja zbral nekaj zanimivih podatkov o naši domovini: pri nas so našteli 40 % žensk na vodstvenih položajih, kar je med najvišjimi deleži v EU. Marsikoga bo presenetil podatek, da je pri nas zaposlenih kar 78,6 % za delo sposobnih moških, kar je pol odstotka nad evropskim povprečjem, pri zaposlitvi žensk smo skoraj 6 % nad povprečjem. Slovenci smo tudi najbolj zadovoljni z osebnimi odnosi v vsej EU, še ugotavlja statistika. Eurostat

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia