Slovenske Novice

Rakitna je turistični kraj, kamor poleti zahajajo tudi številne družine.

-

organom in jih pozval, naj ukrepajo, je samo odkimal, češ da jim ni kaj dosti mar, ne za pse ne zanje.

Lažje upleni psa kot srno

Ker je Rakitna znan turistični in zdravilišk­i kraj, kamor zahajajo številne družine z majhnimi otroki in psi, bi bilo bolje, da kmetje in sprehajalc­i v bližini gozdov ne spuščajo psov in tudi ne dovolijo, da bi naokoli tekali brez nadzora. Izjemno drzni volk je bržčas ugotovil, da je veliko lažje ujeti in pokončati psa kot pa denimo preganjati veliko spretnejšo in hitrejšo srno.

Nekaj povsem novega to ni, se strinja tudi starešina lovske družine Marjan Šivic. »Bilo je leta 1958, ko so volkovi prišli v vas ...« Trenutne razmere ga ne presenečaj­o: »Žival hoče pač jesti. Za nameček je volkov tudi čisto preveč. Rekel bi, da bi bilo treba, če bi želeli, da je stanje vzdržno, zmanjšati njihovo število za približno 30 odstotkov.« Po njegovem naj bi jih bilo v naših gozdovih trenutno nekaj sto. Zato se je dotaknil tudi tistih ljubitelje­v živali, ki živijo daleč stran od realnega dogajanja: »Nekateri nam iz blokovskih naselij kar naprej žugajo in pridigajo, kako bi morali živeti in delovati. A nekaj drži kot pribito: človek je že od nekdaj na vrhu piramide, in če bomo pametno gospodaril­i, ne bo težav.«

Ker je volk po naši zakonodaji zaščitena prostožive­ča žival, ki jo smejo lovci ustreliti le v izjemno redkih primerih povzročanj­a velike gospodarsk­e škode pri živinorejc­ih, in torej nima statusa lovne divjadi, bodo v Lovski družini Rakitna še bolj pozorni. Če bi se napadi še ponavljali, bo moralo najbrž o nadaljnjih ukrepih odločiti tudi pristojno ministrstv­o.

LOVRO KASTELIC, JANEZ PETKOVŠEK

 ??  ??
 ?? FOTO: MARKO FEIST ?? Starešina LD Rakitna Marjan Šivic meni, da bi bilo treba število volkov zmanjšati za 30 odstotkov.
FOTO: MARKO FEIST Starešina LD Rakitna Marjan Šivic meni, da bi bilo treba število volkov zmanjšati za 30 odstotkov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia