Slovenske Novice

Počitniško delo v vojski za tri tisočake

Mladi fantje in dekleta vabljeni v Slovensko vojsko Za tri mesece lepo plačilo in urejen status

-

LJUBLJANA • Slovenska vojska že nekaj časa pospešeno oglašuje akcijo Postani vojak, s katero želi privabiti čim več moških in žensk, da bi se odločili za prostovolj­no služenje vojaškega roka. Za spodbudo so celo dvignili denarno nagrado za trimesečno usposablja­nje v Vipavi, Murski Soboti in na Bohinjski Beli. Takole so zapisali: »Dvig denarnega prejemka za približno 1000 evrov, za čas služenja je denarni prejemek 2175 evrov, po uspešnem zaključku pa še 1024 evrov, ki jih lahko kandidat uporabi za 30 ur praktične vožnje v avtošoli.« Na prostovolj­no služenje vojaškega roka se lahko prijavi vsakdo, ne samo moški, tudi ženske – ob izpolnjeva­nju določenih pogojev. Ti so, denimo, starost do 30 let, slovensko državljans­tvo in nekaznovan­ost. Lahko bi rekli, da gre za neke vrste študentsko delo. »Vsekakor je namen pridobiti vse mlade, ki končujejo srednjo šolo in bodo študij začeli v jeseni,« so nam povedali na obrambnem ministrstv­u. Tako bo 81. generacija začela urjenje 5. julija 2021 in končala 1. oktobra letos, 82. generacija pa bo začela 4. julija in končala 30. decembra. Kandidati bodo razdeljeni po teritorial­nem načelu v najbližjo vojašnico glede na kraj bivanja. »Za 81. generacijo je trenutno v postopku 171 popolnih vlog, za 82. pa 20 popolnih vlog,« nam je povedal pred dnevi Aleš Sila iz službe za odnose z javnostmi Ministrstv­a za obrambo RS (Mors).

Prednost pri zaposlitvi v SV

V Slovenski vojski so usposablja­nje skrajšali s 14 na 13 tednov, služenje pa lahko poteka v eni ali več fazah. Po prvi prejme vojak 836,46 evra, po drugi 1003,76 evra, po tretji pa 334,59 evra. In zadnje plačilo po uspešnem koncu 1024,24 evra. Kaj če kdo vmes obupa in odneha? »Po vsaki uspešno zaključeni fazi imajo vojaki prostovolj­ci možnost zaključiti fazo in jo nadaljevat­i (v prihodnost­i oz. ko to želijo, vendar ne dlje kot do 30. leta starosti).« Kandidati so osnovno in dopolnilno zdravstven­o in nezgodno zavarovani, teče jim pokojninsk­a doba. Med usposablja­njem imajo možnost poleg zdravstven­ega pregleda za vozniški izpit B-kategorije opravljati izpit iz prve pomoči in cestnoprom­etnih predpisov.

In za kaj naj bi bilo tovrstno vojaško usposablja­nje za mlade dobro? Verjetno za to, kar so trdile že naše babice: da se mladi naučijo reda in discipline, da začnejo vstajati zgodaj zjutraj, da se namesto telefonu posvetijo telesni vadbi in še kaj bi našli. Je pa, kot so nam povedali na ministrstv­u za obrambo, temeljno vojaško strokovno usposablja­nje enako za kandidate, ki prostovolj­no služijo vojaški rok, pogodbeno rezervo in stalno sestavo SV. V Slovenski vojski si želijo pridobiti nove vojake za poklicno služenje in ob izpolnjeva­nju pogojev bodo prostovolj­ci imeli prednost pri zaposlitvi. »Neposredni­h obveznosti ti kandidati nimajo, kar pomeni, da svoje 'vojaško usposablja­nje' zaključijo z lepimi spomini ali se po končanem usposablja­nju pridružijo poklicni sestavi ali pa se odločijo za pogodbeno opravljanj­e vojaške službe v rezervni sestavi SV. Vsekakor pa se vsi vojaki prostovolj­ci, ki uspešno opravijo usposablja­nje, vpišejo v vojaško evidenco kot usposoblje­ni državljani z vojaško evidenčno dolžnostjo in dejanskim opravljeni­m vojaškim rokom,« nam je še povedal Sila. MAJA MASTNAK

Za 81. generacijo je trenutno v postopku 171 popolnih vlog, za 82. pa 20.

 ?? FOTO: MAVRIC PIVK ?? Proces je enak kot za kandidate za profesiona­lne in rezervne sestave SV.
FOTO: MAVRIC PIVK Proces je enak kot za kandidate za profesiona­lne in rezervne sestave SV.
 ?? FOTO: BLAŽ SAMEC ?? Vojska želi pritegniti nove vojake.
FOTO: BLAŽ SAMEC Vojska želi pritegniti nove vojake.
 ?? FOTO: JURE ERŽEN ?? Razpis je za moške in ženske do 30. leta.
FOTO: JURE ERŽEN Razpis je za moške in ženske do 30. leta.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia