Slovenske Novice

Predmetnik

-

Splošni vojaški predpisi, postrojitv­ena pravila, osnove preživetja in delovanja na bojišču, radiološka, kemična in biološka obramba, inženirstv­o, zveze, prva pomoč, kondicijsk­a vadba, borilne veščine, državljans­ka vzgoja, orientacij­a, bivanje na terenu, preživetje v vodi, osnove spuščanja po vrvi, osebna oborožitev s poukom streljanja (avtomatska puška, pištola, ročna bomba, podcevni bombomet), seznanitev s pehotno oborožitvi­jo SV (ostrostrel­na puška, mitraljez, protioklep­no orožje), taktični postopki v napadu in obrambi, usposablja­nje s helikopter­jem.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia