Slovenske Novice

Sporen evro za sončno energijo

-

Zveza potrošniko­v Slovenije (ZPS) meni, da je nadomestil­o v višini enega evra, ki ga je GEN-i nekaterim svojim odjemalcem začel zaračunava­ti za izbiro vira energije 100% Sonce, sporno, saj soglasja potrošniko­v niso bila podana na ustrezen način. Na ZPS menijo, da morajo biti tovrstne odločitve potrošniko­v vedno svobodne in v njihovih rokah. To pomeni, da bi morali potrošniki v plačilo mesečnega nadomestil­a izrecno privoliti.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia