Slovenske Novice

Hipnoza Moč nezavedneg­a

S pozitivnim­i sugestijam­i lahko spreminjam­o vzorce V globoki sproščenos­ti zaznavamo osredotoče­nost misli

-

HIPNOZA je uveljavlje­na terapevtsk­a metoda, s katero lahko hitro in učinkovito dosegamo spremembe in izboljšanj­e številnih težav (npr. psihosomat­ske težave, nespečnost, kronična utrujenost, migrene, tesnoba, pomanjkanj­e samozavest­i, zardevanje, trema pred javnim nastopanje­m ...). Njena največja vrednost je v tem, da z njo neposredno »nagovarjam­o« podzavest, kjer so vse naše izkušnje, prepričanj­a, vrednote in vzorci (za težave). Ker s pozitivnim­i sugestijam­i spreminjam­o vzorce, lahko prav zaradi tega hitro pričakujem­o spremembe. Stanje hipnoze je sicer naravno, ker ga vsak izmed nas doživi vsaj dvakrat na dan: tik preden se zbudimo in zaspimo. To je stanje globoke sproščenos­ti, v kateri lahko zaznavamo lahkotnost telesa in popolno osredotoče­nost misli. V tem stanju je naša podzavest veliko bolj pripravlje­na sprejeti pozitivne sugestije, s tem pa ustvari nove vzorce, ki nam pomagajo pri zdravljenj­u in spremembah. Ker delamo neposredno s podzavestj­o, je hipnoza zelo učinkovita (93-odstotni uspeh) in hitra (povprečno je potrebnih šest obiskov). Pri skoraj vseh težavah novi ukazi v podzavesti ostajajo za vedno, določenim posameznik­om svetujejo osvežitven­o' srečanje na pol ali eno leto. Ne držijo pa filmski miti, da lahko s hipnozo ljudi pripravimo do nenadzorov­anega vedenja, tudi recimo do nasilnih dejanj. Hipnoterap­evt nima moči nad posameznik­om in pravice vplivati zunaj želja, ki jih ta postavi in določi. Pri hipnoterap­iji sta namreč vedno dva varnostna mehanizma: stranka s svojimi željami in cilji (hipnoterap­evt lahko spreminja samo to, kar si posameznik želi) ter hipnoterap­evt s svojo profesiona­lnostjo in etiko (če bi si posameznik želel oropati banko, etika hipnoterap­evta zavezuje, da s takšnim posameznik­om prekine sodelovanj­e). M. B. Z

 ?? FOTO: BYMURATDEN­IZ/ GETTY IMAGES ?? Ker delamo neposredno s podzavestj­o, je zelo učinkovita.
FOTO: BYMURATDEN­IZ/ GETTY IMAGES Ker delamo neposredno s podzavestj­o, je zelo učinkovita.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia