Slovenske Novice

Brez čebel ni rastlin

So pomembni opraševalc­i, za kilogram medu morajo obleteti štiri milijone cvetov

- U. S.

Čebele živijo v družini, v kateri ima vsaka svojo vlogo, sestavljaj­o jo matica, 60.000 čebel in nekaj tisoč trotov. Matica je mati vseh, zalega jajčeca, iz oplojenih se razvijejo delavke, iz neoplojeni­h pa troti. V 24 urah lahko položi tudi do 2000 jajčec!

Čebele so težke okoli 100 miligramov, dolge okoli 14 milimetrov, opravljajo naloge, ki jih matica ne more: v panj prinašajo nektar, cvetni prah in vodo, izločajo vosek in gradijo satje, vzdržujejo primerno klimo v panju in ga čistijo, negujejo zalego, predelujej­o nektar v med, ščitijo panj pred sovražniki, in ko je treba, staro matico zamenjajo z novo. Njihova življenjsk­a doba je odvisna od intenzivno­sti dela: spomladi in v prvi polovici poletja veliko delajo, zato traja samo 40 dni, v drugi polovici leta intenzivno­st dela upada, tiste živijo do 60 dni. Čebela delavka ima daljši in bolj razvit rilček od matice in trota, potrebuje ga za zbiranje nektarja in hranjenje zalege. Za zbiranje in prenašanje cvetnega prahu in propolisa ima na zadnjem paru nog posebne koške. Pri zaščiti pred sovražniki uporablja želo; medonosne čebele so edina vrsta, ki po piku umre.

Troti so samci, v običajni družini jih je na vrhuncu razvoja približno 1000. V panju grejejo zalego, po glavni ali jesenski paši jih čebele izženejo. Trot ima debelo telo, velika krila, okroglo glavo in dobro razvite oči, dolg je 17 mm, težak okoli 200 mg, ima kratek rilček, žela nima, živi 60 dni. Če bi jih delavke prenehale hraniti, bi umrli od lakote. Brez čebel ne bi bilo toliko različnih vrst sadja in zelenjave, kar 170.000 vrst rastlin oprašujejo! Ena sama medonosna čebela lahko v svojem življenju nabere eno dvanajstin­o čajne žličke medu. Za kilogram morajo obleteti štiri milijone cvetov in preleteti štiri dolžine ekvatorja. Medonosne čebele zamahnejo s krili 11.400-krat na minuto, zato slišimo značilno brenčanje. Panj zapustijo, ko se zunanja temperatur­a dvigne nad 10 °C, beremo na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije. Za normalen razvoj potrebujej­o med, cvetni prah, vodo, zrak in toploto: v enem letu porabi družina okoli 70 kilogramov medu in 20–30 kilogramov cvetnega prahu.

V 24 urah lahko matica položi do 2000 jajčec.

 ?? FOTO: IGOR MODIC ?? Prepoznava­jo človeške obraze.
FOTO: IGOR MODIC Prepoznava­jo človeške obraze.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia