Slovenske Novice

Poveži točke

-

S črto poveži točke od 1 do 80, tako da slediš njihovemu zaporedju. Začni s točko 1 in jo poveži s točko 2, potem povleci črto od točke 2 do točke 3 in tako naprej, dokler ne povežeš vseh. Če boš pravilno sledil zaporedju, se ti bo razkrila čudovita risba. Ko povežeš vse točke, risbo še pobarvaj.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia