Slovenske Novice

Križanka brez črnih polj

-

Vodoravno: 1. ustaljeno zaporedje črk v kaki pisavi, zlasti v latinici, 8. srbski igralec in režiser ( Jovan), 11. ime dveh dvorcev v versajskem parku pri Parizu, 12. okusna morska riba, podlanica, 14. obsežen oceanski zaliv severnega Atlantskeg­a oceana, ki se zajeda v celino na skrajnem severu Severne Amerike in je drugi največji zaliv na svetu, 16. ameriški filmski igralec (Ryan), 17. ime češke igralke Kolarove, 18. bosanska kantavtori­ca, udeleženka Evrovizije (Maya, iz črk ARS), 19. kandiran pomarančni olupek, arančin.

Navpično: 1. ime Dumasovega literarneg­a junaka, enega izmed treh mušketirje­v, 2. ime pesnice Pertot, 3. reka na severu Nemčije (iz črk Reide), 4. italijansk­i pesnik v 16. stoletju (Giovanni Della), 5. organska spojina (iz istih črk kot NOLE), 6. plovna reka v Rusiji, pritok Azovskega morja, 7. elektroda za dovajanje električne­ga toka, pozitivna elektroda, 8. prebivalec območja med Renom, Alpami in Pireneji, 9. uradniki v starem Rimu, 10. mesto na Irskem blizu meje s Severno Irsko, 12. varnostno-obveščeval­na služba v nekdanji Jugoslavij­i, 13. slovenski alkimist ( Janez), 15. zvarjeno mesto.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia