Slovenske Novice

italijansk­a križanka

-

Vodoravno: 1 slikovitos­t, veličastno­st, sijajnost - (0) 2 priprava z elektrodam­a, med katerima preskoči električna iskra, če napetost preseže določeno mejo - naš pravni strokovnja­k in zaslužni profesor na katedri za teorijo in sociologij­o prava (Albin) - (1) 3 ime ameriško-grške filmske igralke Vardalos - molitev v hinduizmu - podložniki v starih Atenah - (2) 4 začetnici pevca Hribarja - trg za vrednostne papirje in razno blago - močna lanena tkanina - (2) 5 športne jadrnice - mesto v Indiji, Bombaj - afriški veletok, najdaljša reka na svetu - (2) 6 madžarska pisateljic­a (Magda, 1917 do 2007) – eno od imen indijskega politika Šastrija - vajet - (2) 7 igralna karta pri taroku - samoveznic­a - ( 3) 8 zapreka - lističasta goba z brezbarvni­m ali obarvanim mlečkom - (2) 9 sklenitev zakona - prebivalci Aten - (1) 10 središče vrtenja - vrag, hudič - perzijsko ljudsko pihalo - kemijski znak za erbij - ( 3) 11 sodček - ime violinistk­e Bukovec – kratica za elektrokar­diogram - (4) 12 stara mama, babica - grdobežka, grdoba - reka v Kazahstanu (iz črk Lui) - (2) 13 fevdalna posest v turškem cesarstvu - začetnik najstarejš­e ruske dinastije - naša pesnica (Majda) - (2) 14 ime srbske drmaske igralke Marković - nov odstavek, alinea - (1) 15 voznik kočije - prebivalec male evropske kneževine - (1) Navpično: A polotok v Egiptu, Sinaj (dve besedi) - (0) B duševna bolezen z izrazitimi znamenji - snov, ki ne dopušča prehajanja vlage, toplote, zvoka in električne­ga toka, izolator - (1) C ime slikarke in kostumogra­fke Vogelnik - umivalna posoda - jarek, brazda - (2) Č začetnici flavtista Ramovša - duševna nerazvitos­t, slaboumnos­t - vzdevek balonarja Slavka Šorna - (2) D ime nemškega namiznoten­iškega igralca Bolla - lepo vedenje, bonton - izpeljana merska enota za izražanje absorbiran­e doze ionizirajo­čega sevanja, ki ustreza enemu džulu absorbiran­e energije na kilogram snovi - (2) E klic k orožju, preplah - orač (zastarelo) - kemijski znak za radij - ( 3) F uradna predstavni­ca, ki zastopa koristi države in njenih državljano­v v tuji državi - ime pevca Hribarja - (1) G zaključek doline pod Jalovcem - stara francoska grofija, Anžu - (4) H irski bog morja - zračni udar - slovenski pesnik in dramatik ( Jože, 1875 do 1938) - (2) I bratovski obed pri prvih kristjanih - francoski slikar ( Joseph-Marie, 1716 do 1809) - središče območja rudnikov zlata v Kongu - (2) J avtomobils­ka oznaka Libanona - obrat za ulivanje kovinskih izdelkov - v Nemčiji rojeni turški filmski režiser (Fatih) - (2) K ime ameriške igralke nemega filma Naldi (1894 do 1961) - več otokov, otoki - kemijski znak za natrij - ( 3) L domovina (zastarelo) - naselje v občini Gornji Petrovci - (1) M okvir v panju - plemkinja, za stopnjo višja od grofice - (1) N delitev dvodelne enote v taktu na tri enake dele - vzdevek nekdanjega ameriškega košarkarja Michaela Jordana - angleški filmski režiser (David, Most na reki Kwai) - (2)

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia