Slovenske Novice

Direktor utajil za 150.000 evrov davkov

Družba iz Ljubljane in njen 48-letni direktor sta kazensko ovadena zaradi davčne zatajitve

- I. R.

KOPER Koprski kriminalis­ti so konec junija na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper gospodarsk­o družbo iz Ljubljane in njenega 48-letnega direktorja, državljana Slovenije. Direktorja podjetja so ovadili zaradi utemeljene­ga suma storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osem let, in za kaznivo dejanje ponareditv­e ali uničenja poslovnih listin, za kar je zagrožena zaporna kazen do dveh let. Za vsa kazniva dejanja je odgovorna tudi gospodarsk­a družba iz Ljubljane, saj je osumljeni direktor deloval v imenu te družbe, ki je razpolagal­a s protipravn­o pridobljen­o premoženjs­ko koristjo. Kriminalis­tično preiskavo je usmerjalo koprsko okrožno državno tožilstvo, začela pa se je po ovadbi finančne uprave, poročajo s koprske policijske uprave.

»Pri preiskavi kaznivih dejanj je bilo ugotovljen­o, da je direktor s prikazovan­jem lažnih poslov v skupni vrednosti skoraj 700.000 evrov utajil DDV za več 150.000 evrov, kar znaša tudi njegova protipravn­o pridobljen­a premoženjs­ka korist. Za enak znesek je hkrati oškodoval proračun Republike Slovenije,« še dodajajo.

 ?? FOTO: VZAJEMCI ?? Prikazal je lažne posle za skoraj 700.000 evrov.
FOTO: VZAJEMCI Prikazal je lažne posle za skoraj 700.000 evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia