Slovenske Novice

V Sitarjevcu s stropa visijo

Rudnik je eden najbogatej­ših na svetu, v njem so našli kar 60 vrst mineralov

-

NE, NE GRE za velik premogovni­k, iz katerega bi črpali stotisoče ton premoga. Gre za lokalni rudnik Sitarjevec v Litiji, kjer je narava v 300 milijonih letih z narivanjem plasti ustvarila žile kar 60 mineralov in rudnin. Tam so stoletja kopali svinčevo in živosrebro­vo rudo, občasno tudi cink, železo in baker, v zadnjih desetletji­h pred zaprtjem leta 1965 pa zlasti barit. Prvi pisni vir o rudniku v Litiji predstavlj­a spomenik rudarskemu mojstru

Christofu Brukher

schmidu iz leta 1537. Omenja ga tudi Valvasor v svoji Slavi, a pravi, da je zapuščen. Spet so ga odprli sredi 19. stoletja in za potrebe taljenja rude v Litiji na levem bregu Save postavili talilnico. Povojne raziskave so pokazale, da so rudna telesa preveč razmetana po polju, zato rudnika ni bilo mogoče posodobiti. Zdaj je namenjen turistični­m ogledom. Na vhodu v 100 metrov dolg glavni rov nas je pričakala vodnica

Mojca Hauptman. Malo smo bili začudeni, ko nam je razdelila sveže kombinezon­e, čelade in gumijaste škornje, nazadnje smo si nadeli alpinistič­ni varovalni pas. »Oh, ja, spustili se bomo po vpadniku 16 metrov globoko, kjer se bomo priklenili za jeklenico.«

Ne več kot meter širok glavni rov, pod nogami smo začutili ostanke hrastovih pragov, male železnice, po kateri so rudarji potiskali vagončke z rudo. Prijetno je zahladilo: »V rudniku je stalna temperatur­a 10 stopinj Celzija in stoodstotn­a vlaga.« Ob strani so podporni tramovi, na stropu prečke, da se ne bi hribina usula na nas. V votlini so razstavlje­na rudarska orodja. Prišli smo do glavnega vpadnika, po katerem so se rudarji nekoč spustili, v dolžino je meril 250 metrov. Ko so 2018. sanirali rudnik in ga spremenili v muzej, so postavili lične lesene stopnice z varovalno jeklenico, kamor smo se pripeli. Udobno smo se spustili v globino in pristali na križišču rovov, ki so bili nizki, narejeni za pritlikavc­e, bolj za palčke iz Sneguljčic­e. Čeprav so rovi zgledno osvetljeni in smo dodatno osvetljeva­li pot z naglavnimi svetilkami, je trajalo nekaj minut, da smo se navadili na temo. Človek pomisli na rudarje, kako so sklonjeni, brez čelad, s karbidaric­o v rokah dan za dnem hodili po rovih, prenašali s seboj težka orodja in vdihavali prah, ki se je širil, potem ko so minerji, šusmani so jim rekli, razstrelil­i žilo. Bojka Drnovšek, hči zadnjega minerja Vladimir

ja Petjeta v Sitarjevcu, se spominja, kako je oče leta 1965 razstrelje­val in miniral zadnje rove, ko so rudnik zapirali. »Oče je bil veseljak,« je dejala Bojka, medtem ko je iz cekarja na klop postavljal­a raznolike kipe, ki so delo očeta v pokoju. »Ampak ko je zvečer pomislil na službo, se mu je obraz zresnil. Bil je zelo odgovoren pri svojem delu.« O knapih slišimo, kako so radi popivali in veseljačil­i. A šusman ni mogel postati vsak. Potem ko je Vladimir navrtal luknjo in vanjo položil zadnji dinamit in zasul rov, je šel v zasluženi pokoj. »Že takrat je bil bolan. Veste, iz tega rudnika ni nihče prišel zdrav. Silikoza se je počasi nabirala v pljučih, ni bilo nobene pomoči. To je ru

 ?? FOTOGRAFIJ­E: JAROSLAV JANKOVIČ ?? Spust v globino po 60 stopnicah
FOTOGRAFIJ­E: JAROSLAV JANKOVIČ Spust v globino po 60 stopnicah
 ??  ?? Ko so leta 2016 začeli sanacijo rudnika, so bili rovi zasuti.
Ko so leta 2016 začeli sanacijo rudnika, so bili rovi zasuti.
 ??  ?? Vodnica Mojca Hauptman
Vodnica Mojca Hauptman
 ??  ?? Na ogled je tudi bogata zbirka mineralov.
Na ogled je tudi bogata zbirka mineralov.
 ??  ?? Rudna žila
Rudna žila
 ??  ?? Rjavi železorudn­i kapniki, tanki kot špageti
Rjavi železorudn­i kapniki, tanki kot špageti
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia