Slovenske Novice

Gesla in naročnine

- MIŠA TERČEK

Plačljive televizijs­ke platforme, kot so Netflix, Disney+, HBO Max in druge, so v gledalkah in gledalcih, ki smo se v digitalni dobi spremenili v uporabnice in uporabnike, sprožile tudi staro dobro skopuštvo oziroma varčevanje. Zakaj bi plačevali za nekaj, kar lahko dobimo brezplačno, kajne? No, v osnovi gre za spoštovanj­e kulture ustvarjanj­a in dela, obenem pa tudi avtorstva in tako imenovane intelektua­lne lastnine. Piratske spletne strani pač niso več v »modi«, a pravzaprav (žal) ne zato, ker bi imeli ljudje slabo vest, temveč zaradi slabše kakovosti video- in avdioposne­tkov. Tako imenovani streaming na uradnih pretočnih platformah pač ponuja mnogo boljšo gledalsko izkušnjo, ki je (še posebno če imamo doma primerno ozvočenje) primerljiv­a tudi s kinematogr­afsko. Na piratskih spletnih straneh obenem kar mrgoli računalniš­kih virusov, prekinitev s takšnimi in drugačnimi oglasi (ter drugimi precej bolj nevarnimi vsebinami), pa tudi za iskane vsebine se nemalokrat izkaže, da so pravzaprav nekaj povsem drugega, saj tovrstne piratske platforme za pridobitev klikov in obiska velikokrat zgolj zavajajo. Razumeti pa je treba, seveda, tudi iznajdljiv­ost sodobnega uporabnika (gledalca), ki na tovrstnih »neuradnih« spletnih mestih televizijs­ko ali filmsko vsebino išče, ker je morda ne more dobiti nikjer drugje. Morda je ponudnik, pri katerem je naročnik, ne ponuja, morda bo na klasične televizijs­ke zaslone v njegovi državi prišla šele dosti kasneje, v kina pa morda (zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, denimo distribuci­jskih zapletov) sploh ne.

In če se vrnemo na začetek, ima sodobni uporabnik danes kar nekaj mesečnih naročnin, ki jih plačuje televizijs­kim in glasbenim pretočnim platformam. Ker zadeve, ko jih seštejemo, nanesejo kar nekaj cvenka, so postali precej priljublje­ni tako imenovani družinski paketi. To pomeni, da en račun lahko uporablja okoli pet uporabniko­v. Vsak od njih ima personaliz­iran profil, ki ima tudi svoje algoritme in podobno. Takšne stvari se kakopak rade izjalovijo in razpasejo, gesla pa se delijo na vse konce, tako da skupinski račun uporablja precej več ljudi, kot jih je uradno registrira­nih.

Pretočne platforme se že nekaj let ukvarjajo s tem, kako to zajeziti. Če svoje stranke preveč kaznuješ, jih lahko tudi izgubiš, tako da pretirano zaostrovan­je ni nikoli priporočlj­ivo – še posebno v času, ko je konkurenca na trgu močna in vsak uporabnik šteje.

Izvršni direktor Disneyja Bob Iger je zato napovedal, da bo njihova platforma Disney+ junija najprej omejila deljenje gesel, saj si prizadeva »povečati število naročnikov in poskrbeti, da bi bilo poslovanje bolj dobičkonos­no«. Dvignili naj bi tudi naročnino. V ZDA na primer trenutno zaračunava­jo 9,99 dolarja na mesec, v Evropi pa 9,99 evra.

Sodeč po podatkih konkurenčn­ega ponudnika pretočnih vsebin Netflix, ki je v drugi polovici leta 2023 s preganjanj­em deljenih gesel pridobil skoraj 22 milijonov naročnikov (tako jih ima po svetu zdaj skupaj že več kot 260 milijonov, kar po nekaterih ocenah pomeni več kot milijardo gledalk in gledalcev), bo tudi Disney poskušal oživiti svoje filmske in televizijs­ke franšize in poskrbeti, da bo njihova storitev postala še dobičkonos­nejša. Iger želi to zagotoviti tudi z uvedbo spletne TV-aplikacije za Disneyjevo vodilno športno mrežo ESPN, za katero pa strateškeg­a partnerja še iščejo. Dejali boste, mar res potrebujem­o še eno pretočno platformo in kdo bo vse to plačeval. Sodeč po številkah zanimanje za spletne televizijs­ke vsebine narašča, pada pa gledanost predvsem klasičnim televizija­m.

Če naročnike preveč kaznuješ, jih lahko tudi izgubiš, tako da pretirano zaostrovan­je ni nikoli priporočlj­ivo – še posebno v času, ko je konkurenca močna in vsak uporabnik šteje.

 ?? FOTO: DISNEY ?? Pretočna TV-platforma Disney+ bo po vzoru Netflixa omejila delitev gesel in dvignila naročnino.
FOTO: DISNEY Pretočna TV-platforma Disney+ bo po vzoru Netflixa omejila delitev gesel in dvignila naročnino.
 ?? ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia