Opo­zo­ri­la tu­di iz BiH

Vecer - - V žarišču -

Iva­na Ko­raj­lić vo­di raz­i­sko­va­nje fi­nan­ci­ra­nja po­li­tič­nih strank v BiH pri tam­kaj­šnji pi­sar­ni med­na­ro­dne

Iva­na Ko­raj­lić, Tran­spa­ren­cy In­ter­na­ti­o­nal BiH: "Oko­li­šči­ne ka­že­jo, da se je že­lel pri­kri­ti re­snič­ni iz­vor de­nar­ja."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.