Za­hva­la De­la­vske hra­nil­ni­ce

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

"Po­li­ci­stu Mi­ha­leu Ber­li­cu, ki je v ci­vi­lu po­sre­do­val na kra­ju do­god­ka, se ob tej pri­lo­žno­sti jav­no za­hva­lju­je­mo za iz­je­mno de­ja­nje, po­gum, srč­nost, hkra­ti pa ga je upra­va hra­nil­ni­ca po­va­bi­la na sre­ča­nje, kjer se mu bo tu­di oseb­no za­hva­li­la in ga na­gra­di­la," so spo­ro­či­li z De­la­vske hra­nil­ni­ce.

Do­da­li so tu­di, da so za­po­sle­nim v po­slo­val­ni­ci nu­di­li vso po­treb­no stro­kov­no po­moč in pod­po­ro.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.