Prevc pe­ti v kva­li­fi­ka­ci­jah

Vecer - - ŠPORT -

Po­ljak Ka­mil Stoch (139,5 m, 153,3 toč­ke) je bil naj­bolj­ši, Pe­ter Prevc (132, 133,9) pa se je po iz­je­mno sla­bi pred­sta­vi v Oslu oči­tno po­bral, saj je vče­raj v kva­li­fi­ka­ci­jah na­sle­dnje tek­me nor­ve­ške tur­ne­je osvo­jil pe­to me­sto. Dru­gi Slo­ven­ci so bi­li skro­mnej­ši: Jer­nej Da­mjan 23., Nejc De­žman me­sto za njim, Ti­len Bar­tol 28., Ti­mi Zajc 34., An­že Se­me­nič 43., le An­že La­ni­šek (64.) se ni uvr­stil na da­na­šnjo tek­mo v Lil­le­ham­mer­ju.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.