Brez zma­go­val­ca v Kr­škem

Vecer - - KOROŠKA -

No­go­me­ta­ši Kr­ške­ga po zim­skem pre­mo­ru še ča­ka­jo na pr­vo zma­go. Tu­di na do­ma­čem sta­di­o­nu, ko se je na­vi­ja­čem pr­vič pred­sta­vil no­vi tre­ner Alen Šču­lac, je ni­so uje­li. Si­no­či so se z An­ka­ra­nom, za­dnje­u­vr­šče­no eki­po na pr­vo­li­ga­ški le­stvi­ci, raz­šli z re­mi­jem 1:1. Nukle­ar­ci so po­ve­dli v 20. mi­nu­ti, ko je bil na­tan­čen Lu­ka Ve­kić. Pri­mor­ci so se vr­ni­li v 75. mi­nu­ti. Ča­zim Su­ljić je v za­de­tek spre­me­nil enajst­me­trov­ko.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.