Le­vo spo­daj

Vecer - - V Žarišču -

Nov mej­nik slo­ven­ske­ga par­la­men­ta­riz­ma; vo­lil­na kam­pa­nja se po no­vem zač­ne ta­krat, ko pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra to­žil­stvu na­zna­ni pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke za­ra­di su­ma ka­zni­ve­ga de­ja­nja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.