Utri­nek: Igor NA­PAST

Vecer - - Maribor -

Ka­ko je mo­žno, da je Me­stni park naj­ve­čjo ško­do do­ži­vel pod žu­pa­nom Fran­cem Kan­gler­jem? Pre­pro­sto, Kan­gler je oči­tno ve­či­no ča­sa pre­ži­vel na svo­ji kme­ti­ji, kjer je na ve­li­ko slu­žil.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.