27. krog v šte­vil­kah

Vecer - - SPORT -

5

točk ima Olim­pi­ja na­sko­ka pred Ma­ri­bo­rom, pred­nost se je v enem te­dnu pre­po­lo­vi­la.

12

za­po­re­dnih zmag v se­zo­ni osta­ja re­kord, ki ga je po­sta­vi­la Olim­pi­ja v pr­vi se­zo­ni li­ge v sa­mo­stoj­ni Slo­ve­ni­ji.

5000

gle­dal­cev v so­bo­to v Sto­ži­cah je en­krat več od pov­pre­čja.

11

go­lov Lo­vra Biz­ja­ka (Dom­ža­le) in Mar­co­sa Ta­va­re­sa (Ma­ri­bor) ju le še za ene­ga lo­či od vo­dil­ne­ga strel­ca li­ge Ma­te­ja Po­pla­tni­ka ( Tri­glav).

7

-krat je v za­dnjih šti­rih tek­mah za­del Lu­ka Za­ho­vić.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.