No­coj sve­ča­na pri­re­di­tev

Vecer - - MARIBOR -

Sve­ča­na pri­re­di­tev ob 70-le­tni­ci Sre­dnje šo­le za obli­ko­va­nje Ma­ri­bor bo no­coj, ob 21. uri, v Par­ku mla­dih pred šo­lo. Na pri­re­di­tvi bo ak­tiv­no so­de­lo­va­lo oko­li 250 nji­ho­vih di­ja­kov. Oblju­blja­jo, da bo pri­re­di­tev, ki je od­pr­ta za vse, z mo­dno re­vi­jo, pri­ka­zom pri­česk, po­sli­ka­vo te­le­sa, ple­som, sve­tlob­ni­mi učin­ki in še s čim pa­ša za oči za vse obi­sko­val­ce. Ob 19.30 bo v avli šo­le tu­di sre­ča­nje di­ja­kov ali za­po­sle­nih te šo­le in nje­nih pred­ho­dnic. Ob oble­tni­ci šo­le so prav ta­ko iz­da­li zbor­nik.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.