Davč­na pa­li­ca

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Davč­na pa­li­ca bi ob pro­gre­siv­ni ob­dav­či­tvi ka­pi­tal­skih do­bič­kov naj­bolj uda­ri­la po slo­ven­skih re­zi­den­tih, tr­di Bo­že­na Ma­ca­rol. Za tuj­ce bi bi­la manj pro­ble­ma­tič­na, ker za­nje ve­lja ob­dav­či­tev na pod­la­gi med­na­ro­dnih spo­ra­zu­mov in če ne bi­va­jo v Slo­ve­ni­ji vsaj 182 dni v po­sa­me­znem le­tu, tu­di ni­so za­ve­zan­ci za le­tno sin­te­tič­no do­ho­dni­no.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.